DK

Konfirmander anno 2013 ?nsker sig penge og rejseoplevelser

Det er popul?rt at blive konfirmeret. Antallet af konfirmander har de seneste ?r v?ret stigende, men noget tyder p? at gave?nskerne har ?ndret sig. Rejseoplevelser er nu i lige s? h?j kurs som smartphones, stereoanl?g og andre materielle gaver, viser ny unders?gelse.

Konfirmationss?sonen st?r for d?ren og rigtig mange danskere kender nogen, som skal konfirmeres ? enten egne b?rn eller unge i deres umiddelbare omgangskreds. Det bekr?ftes af en unders?gelse foretaget af Falk Lauritsen Rejser blandt mere end 3.000 deltagere. Mere end hver anden af de adspurgte kender s?ledes nogen, som i l?bet af for?rsm?nederne vil bekr?fte deres tilknytning til Gud og den danske folkekirke.

De unge er nysgerrige p? verden
At konfirmationer handler om mere end tro og bekr?ftelse af d?ben, er imidlertid en gammel nyhed. Udover de religi?se ritualer fylder fest og medf?lgende gaver meget i konfirmandernes bevidsthed. Men hvad ?nsker konfirmanderne anno 2013 sig?

Svarene blandt deltagerne i unders?gelsen viser, at hovedparten ? n?sten otte ud af ti – ?nsker sig penge, mens der er n?sten d?dt l?b mellem materielle gaver og rejseoplevelser p? konfirmandernes ?nskesedler.

?At mange unge konfirmander ?nsker sig penge, kommer n?ppe bag p? nogen, men at n?sten lige s? mange ?nsker sig rejseoplevelser som gaver, kommer for mig som en stor, gl?delig overraskelse. Jeg synes det tydeligg?r en tendens i samfundet, om at unge generelt bliver stadig mere nysgerrige p? verden. Der er tale om en generation, for hvem det er helt naturligt at rejse flere gange om ?ret og ogs? til fjerne egne af kloden. De unge bliver tidligt bevidste om, hvor berigende det er at komme ud og opleve verden?, udtaler direkt?r S?ren Falk Lauritsen i en kommentar til unders?gelsen.

Giverne er med p? at for?re rejser
Blandt de voksne deltagere i unders?gelsen er interessen for at give rejseoplevelser endnu st?rre end blandt konfirmanderne. Mere end hver femte kunne s?ledes t?nke sig at give en rejseoplevelse til konfirmanden. Lidt f?rre kunne t?nke sig at give en materiel gave, mens lige godt halvdelen h?lder til at give kontanter, viser Falk Lauritsen Rejsers unders?gelse.

?Mange synes det er sjovere at give et rejseminde eller en anden gave, som vil blive husket frem for en smartphone, som udskiftes om et ?r eller to, n?r der kommer en ny model – eller et pengebel?b som ryger ned i en stor anonym pulje?, mener S?ren Falk Lauritsen.

Rejser holder l?ngere, mener unge
Og en del af respondenterne ser ud til at tilslutte sig denne holdning. Blot én ud af ti mener, at konfirmanderne p? sigt bliver gladest for materielle gaver, mens n?sten hver tredje tror, at rejseoplevelserne holder l?ngst. Blandt de 18-35-?rige deltagere i unders?gelsen mener et meget klart flertal desuden, at konfirmanderne bliver gladest for rejseoplevelser ? gladere end b?de materielle gaver og rede penge.

For yderligere informationer kontakt S?ren Falk Lauritsen p? 2128 5433

Falk Lauritsen Rejser har r?dder tilbage til 1967, hvor familien Falk Lauritsen for f?rste gang sendte ferieg?ster til den spanske ferie? Mallorca. I 2011 og 2012 er Falk Lauritsen blevet k?ret til Danmarks bedste charterbureau. I 2013 forventer selskabet at sende ca. 80.000 danskere syd p? til sol- og badeferie.

Similar Posts