SE

Kongresser inbringade 161 miljoner till Uppsala 2013

Under 2013 inbringade möten och konferenser omkring 161 miljoner kronor till Uppsalas besöksnäring, handel, boendeanläggningar och transportörer. Det visar den i dagarna fastställda rapport om Uppsalas mötesindustri som Uppsala Convention Bureau (UCB), inom Destination Uppsala, har tagit fram.
– Kongresser och konferenser i Uppsala är en viktig del av Uppsalas varumärke och bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet som en stad att besöka, bo och arbeta i samt bidra till en h?llbar framtida stadsutveckling, säger Anna Lindström, Verksamhetsansvarig Uppsala Convention Bureau (UCB) inom Destination Uppsala.
?rligen arrangeras över 150 organisations- och föreningsmöten i Uppsala, det innebär ca 28 000 mötesdelegater. En mötesdelegat uppskattas spendera i snitt 3 000 kr/dygn och statistiken för ?ret 2013 visar att kongresserna inbringade omkring 161 miljoner kronor till staden.
UCB har som enda verksamhet i Uppsala en samlad mötesstatistik för hela staden. De f?r ofta fr?gor om hur mötesindustrin i staden ser ut och har därför valt att ta fram en ?rsrapport som p? ett samlat sätt kan ge svar p? de fr?gor som olika aktörers har, men ocks? svar p? fr?gor som inte alltid ställs. Med denna ?rligen ?terkommande rapport, genomförd med samma mätmetoder och nyckeltal, kommer man att kunna leverera jämförbara siffor med möjlighet att följa och p?verka utvecklingen av mötesindustrin p? l?ng sikt.
– Rapporten sammanfattar mötesindustrin i Uppsala och det föreg?ende mötes?ret, Med det i ryggen kan vi tydligare se v?r fortsatta framtida potential som mötes- och evenemangsstad. Jag har en förhoppning om att den ska komma att ligga till grund för m?nga bra och kloka beslut för Uppsala, fortsätter Anna Lindström.
Fler nationella och internationella arrangemang med tillresta gäster bidrar till att lyfta fram fördelarna med Uppsala, men även att sätta ljuset p? alla som verkar här. Möten genererar tillväxt och skapar en synlighet för stadens forskning, företag och Uppsalas framsteg.
– Till de direkta ekonomiska effekterna av möten, bör ocks? kunskapsimporten värderas, d? en andel av möteseltagarna givetvis best?r av personer verksamma i Uppsala. I och med ett lokalt värdskap kan fler delta och lära, än när mötet arrangeras p? annan ort. Det har v?ra lokala värdar tagit fasta p?, avslutar Anna Lindström.
Med sina tv? universitet, sjukhus och Svenska kyrkan har Uppsala en l?ng tradition av värdskap för kongresser och konferenser. Värdskapet, stadens specifika näringslivsprofil och det geografiska läget med närhet till Stockholm och Stockholm Arlanda Airport, gör Uppsala till en av landets ledande destinationer för möten och evenemang.
För mer information, kontakta gärna:
Anna Lindström, Verksamhetsansvarig Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala
Tel: 076 ? 76 18 335, mail [email protected]

Destination Uppsala har som huvuduppgift är att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksm?l; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen.
Bland annat ansvarar bolaget för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens Turistbyr?, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy