valutasp?rsm?l

KONGSBERG KJ?PER EVOTEC AS

Kongsberg Maritime AS, som er et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG), har oppn?dd prinsipiell enighet med de st?rste aksjon?rene i Evotec AS om ? overta eierskapet i selskapet.
Evotec AS utvikler og leverer teknologiske h?ndteringssystemer for den maritime industrien, blant annet til Seismikk, Subsea og Supply markedet. Innenfor disse utvalgte nisjene har Evotec AS utviklet systemer som har f?rt dem til ? bli en av markedets ledende leverand?rer, og blant annet sikret Evotec AS kontrakter for levering av komplette h?ndteringsutstyr til verdens st?rste seismikkskip n? under bygging i Japan. Med sin plassering i et av verdens mest komplette maritime kluster, har Evotec AS opparbeidet seg et navn for ? v?re ledende innen innovasjon av h?ndteringssystemer. Evotec AS har sin virksomhet i Her?y og Ulstein kommune og beskjeftiger i dag i overkant av 50 ansatte, og vil sommeren 2012 samlokaliseres i nye og skreddersydde lokaler.
?For oss i Evotec AS s? gir dette en mulighet til ? kunne videref?re v?r allerede planlagte strategi med tanke p? lokal og internasjonal satsning! Vi skal fortsette ? ha god lokal forankring samtidig som vi skal satse videre p? v?r internasjonale tilstedev?relse, og ikke minst s? gir dette oss en mulighet til ? fortsette ? v?re markedsledende p? innovasjon av h?ndteringssystemer?, sier Trond Myklebust, administrerende direkt?r i Evotec AS.
**
Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer h?yteknologiske systemer og l?sninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsfl?ten, forsvar og romfart. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter p? 15,5 milliarder kroner, og hadde 5 681 medarbeidere i mer enn 25 land.
Kongsberg Maritime er et internasjonalt teknologiselskap som leverer innovative og p?litelige tekniske l?sninger til maritim industri som handelsfl?ten, offshore, subsea og marine. Selskapet har produksjon, salg og servicefasiliteter i 18 forskjellige land, og hovedkontor lokalisert p? Kongsberg. I 2010 hadde forretningsomr?det en omsetning p? 6,3 milliarder kroner.
Kongsberg Maritime utvikler automasjon, kontroll, navigasjon, dynamisk posisjonering, hydroakustikk, AUV/undervanns navigasjon/ kommunikasjon/ kamera systemer, samt maritime og offshore simulatorer.

For n?rmere opplysninger, kontakt:
Trond Myklebust, Adm. Direkt?r Evotec AS (+47 95703178)
Geir H??y, Adm. Direkt?r Kongsberg Maritime AS (+47 95885414), eller
Ole Gunnar Hvamb, Divisjonsdirekt?r Offshore, Kongsberg Maritime (+47 95885370)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy