Finans

Konserndirekt?r forretningsst?tte og utvikling fratrer

SADG - Svein Ivar F?rland er ansatt som administrerende direkt?r i Sandnes Sparebank.

Svein Ivar F?rland, 40 ?r, er ansatt som administrerende direkt?r i
Sandnes Sparebank. F?rland er utdannet statsautorisert revisor og
sivil?konom, samt Master of Business and Administration, fra
Handelsh?yskolen i Bergen. I tillegg har F?rland juridisk grunnfag
fra UiB.

F?rland kommer fra stillingen som konserndirekt?r for
forretningsst?tte og utvikling i Sparebank 1 SR – bank. Han har v?rt
ansatt i Sparebank 1 SR – bank siden 2002. F?rland har tidligere
erfaring fra Arthur Andersen & Co som revisor og konsulent, i tillegg
som direkt?r for ?konomi og finans, samt driftsdirekt?r i Eurest
Support Services AS.

Svein Ivar F?rland tiltrer som administrerende direkt?r i Sandnes
Sparebank 1. juni 2010.

Sandnes, 26. november 2009
Eventuelle sp?rsm?l kan rettes til styreformann Eimund Nyg?rd, mobil
934 88100 eller Svein Ivar F?rland, mobil 906 44191.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy