skattesp?rsm?l

Konsumprisindeksen per 15. mai 2010

10-06-2010 07:58 Aditro Logistics Det er ikke hver dag en ny n?ringspark ?pner, men p? tirsdag den 22 juni er det dags. Dette skjer i sammenheng med att Aditro Logistics ?pner sin helt nye og moderne lagerterminal og er dermed den f?rste virksomheten til ? etablere seg i den nye Hauan N?ringspark p? Kopstad 75 kilometer s?r for Oslo. Aditro Logistics fortsetter sin ekspansive vekststrategi gjennom dette nye bygget.

Elektrisitetsprisene trakk KPI ned

KPI falt med 0,5 prosent fra april til mai 2010. Hoved?rsaken var
prisnedgang p? elektrisitet inkludert nettleie, p? 11,6 prosent. Fra mai
2009 til mai 2010 steg KPI med 2,5 prosent, mens KPI-JAE steg med 1,5
prosent.

[Figur: Konsumprisindeksen. 1998=100]

Konsumprisindeksen (KPI) var 128,9 (1998=100) i mai 2010 mot 125,7 i samme
m?ned i 2009. Det tilsvarte en tolvm?nedersvekst p? 2,5 prosent i mai, mot
3,3 prosent m?neden f?r. Tolvm?nedersveksten i KPI justert for
avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,5 prosent i mai 2010.

Prisfall p? elektrisitet

Prisene p? elektrisitet inkludert nettleie gikk ned 11,6 prosent fra april
til mai 2010. Lavere kraftforbruk er en sannsynlig ?rsak til denne
nedgangen. Fra april til mai sank ogs? prisene p? b?ker, og det var prisene
p? skj?nnlitteratur for voksne som preget st?rsteparten av nedgangen.

Prisene p? flybilletter steg med 4,6 prosent fra april til mai 2010, mens
skot?y viste en prisoppgang p? 2,9 prosent i samme periode.

Nedgang i tolvm?nedersveksten

Fra april til mai falt tolvm?nedersveksten i KPI med 0,8 prosentpoeng, ned
fra 3,3 prosent i april til 2,5 prosent i mai. Dette skyldes blant annet at
prisene p? elektrisitet inkludert nettleie falt med 11,6 prosent fra april
til mai i ?r, sammenlignet med en nedgang p? 1,7 prosent i tilsvarende
periode i fjor. En annen viktig grunn til nedgangen i tolvm?nedersveksten i
KPI var prisene p? drivstoff og sm?remidler som falt 0,4 prosent fra april
til mai 2010, mens de ?kte med 3,0 prosent fra april til mai i 2009.

I mai 2010 var tolvm?nedersveksten i KPI-JAE p? 1,5 prosent, en nedgang p?
0,2 prosentpoeng fra april. En viktig ?rsak til fallet i
tolvm?nedersveksten var at beregnet husleie for selveiere var tiln?rmet
uendret fra april til mai i ?r, mens den steg med 0,4 prosent i samme
periode i fjor. I tillegg falt prisene p? kj?tt og gr?nnsaker samt
hotelltjenester fra april til mai i ?r, mens de ?kte p? samme tid i fjor.

Prisutviklingen siste tolv m?neder

Elektrisitet inkludert nettleie viste en pris?kning p? 21,9 prosent de
siste tolv m?nedene. Prisene p? drivstoff og sm?remidler samt vedlikehold
og reparasjoner av bolig steg med henholdsvis 10,1 og 3,0 prosent i samme
periode. Det ble ogs? registrert prisoppganger p? tjenester innen kultur og
fritid, restauranttjenester og pakketurer.

Prisene p? kl?r falt med 4,3 prosent fra mai 2009 til mai 2010, samtidig
som prisene ogs? sank p? audiovisuelt utstyr, teleutstyr og teletjenester.

[Tabell: Konsumprisindeksen. 1998=100]

http://www.ssb.no/kpi/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy