del?rsrapporter

Konsumprisindeksen, per 15. mars 2010 Fortsatt oppgang i KPI

Auke i HKPI

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for Noreg viste ein oppgang p? 0,5 prosent fr? februar til mars 2010. Prisane p? elektrisitet auka mest, medan prisane p? b?ker gjekk kraftig ned, mykje grunna siste del av Mammutsalget.

[Figur: Harmonisert konsumprisindeks]

HKPI for Noreg var 112,4 (2005=100) i mars 2010, mot 108,5 i same m?nad ?ret f?r. Dette svarer til ein tolvm?nadersvekst for mars p? 3,6 prosent, ein oppgang p? 0,5 prosentpoeng fr? februar.

Sj? konsumprisindeksen for fleire detaljar.

EU, E?S og euroomr?det

F?rebelse tal for februar 2010 viser at HKPI for EU og E?S var 110,2 og 110,3, medan HKPI for euroomr?det var 108,4. Tolvm?nadersveksten i HKPI i februar var 1,5 prosent for E?S og 1,4 prosent for EU, medan veksten i euroomr?det var p? 0,9 prosent. I euroomr?det var tolvm?nadersveksten for mars 2010 p? f?rehand estimert til 1,5 prosent.

Detaljerte tal for februar blir publiserte p? Eurostat sine heimesider 16. april.

[Tabell: Harmonisert konsumprisindeks for Noreg og andre utvalde land]

http://www.ssb.no/hkpi/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy