b?rs

Kontrakt p? levering av Navigasjon og Radarkontrollsystemer til norske undervannsb?ter verdt 65 mill kr

Schibsted innl?ste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for
n?kkelmedarbeidere 15. desember 2010 7.500 opsjoner med underliggende rett til
kj?p av 9.420 aksjer kurs NOK 142,80.

Etter transaksjonen er Schibsteds beholdning av egne aksjer 4.482.041, hvorav
4.442.541 er eid av Schibsted ASA og 39.500 er eid av datterselskapet Bergens
Tidende AS.

Oslo, 16. Desember 2010
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direkt?r

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bayu Undan   #Farstad Shippings   #PSV   #UT