b?rs

Kontraktsinng?elser Farstad Shipping har inng?tt f?lgende befraktningsavtaler:

For AHTS Far Shogun (2010, UT 731CD, 24.000 BHP) og AHTS Far Saracen (2010, UT
731CD, 24.000 BHP) er det inng?tt kontrakter med Chevron Australia Pty Ltd for
en periode p? 3 ?r. Skipene skal betjene den halvt nedsenkbare riggen Atwood
Osprey i forbindelse med selskapets boreprogram utenfor nordvest kysten av
Australia. Chevron har ogs? opsjon p? befraktning av hvert av skipene for en
periode p? ytterligere totalt 3 ?r.

Oppstart er planlagt til mars 2011. Kontraktene er en viktig videref?ring av det
langsiktige samarbeid som Farstad Shipping har med Chevron i Australia. Skipene
opererer for tiden p? spotmarkedet i Nordsj?en, og forventes ? forlate Nordsj?en
i l?pet av januar.

For PSV Lady Melinda (2003, UT 755, 2.777 DWT) er det inng?tt kontrakt med
ConocoPhillips, Australia, for en periode p? 3 ?r. Skipet skal st?tte Conocos
aktiviteter i Bayu Undan. ConocoPhillips har ogs? en 2 ?rs opsjon p? ytterligere
befraktning av skipet. Denne kontrakten vil starte i slutten av desember 2010 og
er en direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt.

Disse nye kontraktene forsterker ytterligere Farstads omd?mme som den ledende
supplyskips leverand?ren i Australia.

De tre kontraktene inklusive opsjoner representerer en total verdi p? ca. NOK
1,7 mrd.

2011 vil v?re et utfordrende ?r for supplyskips industrien, og disse kontraktene
er viktige for Farstad Shippings kontraktsdekning i 2011. Kontraktsdekningen for
2011 (inkludert befrakters opsjon p? forlenging av kontrakter) er ca. 70 %.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng – tel. +47 91 10 70 01

Farstad Shipping har i dag en fl?te p? 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og
4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra ?lesund, Aberdeen,
Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte p?
land og p? sj? er ca. 1820. Selskapets strategi er ? v?re en langsiktig og
betydelig leverand?r av store, moderne offshore servicefart?yer til
oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

http://www.farstad.com”>www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Faktabokser Store   #Hans Martin Hovden   #KLP   #Ole Jacob Frich