Finans

Korrigert kraftfôrstatistikk

Det vises til b?rsmelding av 9. februar 2010.

Den endelige opptellingen i forbindelse med DiaGenic ASAs (?DiaGenic?) reparasjonsemisjon, hvor tegningsperioden utl?p 8. februar 2010 kl. 17:30 (), viser at DiaGenic har mottatt tegninger for 7 826 413 nye aksjer. Reparasjonsemisjonen ble s?ledes overtegnet med 124 %. 2 654 569 nye aksjer, tilsvarende 76 % av de tilbudte aksjene, ble tegnet p? grunnlag av tegningsretter.

De nye aksjene er tildelt i henhold til prinsippene som er beskrevet i prospektet offentliggjort 21. januar 2010. Melding om tildeling av nye aksjer i reparasjonsemisjonen og det bel?p som den enkelte tegner skal betale, vil fremg? av tildelingsbrev som sendes ut i dag.

Tegnere som f?r tildelt aksjer vil motta én frittst?ende tegningsrett for hver aksje tildelt, i henhold til vedtak p? ekstraordin?r generalforsamling 18. desember 2009.

Gjennom reparasjonsemisjonen vil DiaGenic bli tilf?rt et bruttoproveny tilsvarende ca. NOK 9,6 millioner f?r transaksjonskostnader.

DiaGenics aksjekapital vil etter gjennomf?ring av reparasjonsemisjonen v?re NOK
3 511 826, fordelt p? 70 236 520 aksjer, hver p?lydende NOK 0,05.

De nye aksjene vil bli notert p? Oslo B?rs s? snart kapitalforh?yelsen i forbindelse med reparasjonsmisjonen er registrert i Foretaksregisteret, og de nye aksjene er registrert i VPS. De nye aksjene forventes notert rundt 23. februar 2010. Tegnerne kan ikke handle de nye aksjene f?r de er betalt og registrert p? den enkelte tegners VPS-konto.

Argo Securities AS og Orion Securities AS har opptr?dt som tilretteleggere i reparasjonsemisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
H?kon S?ter?y (styreleder), telefon +47 92 69 51 75

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Similar Posts