b?rs

Kortbruken ?ker – 9 prosent vekst hittil i ?r

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 17. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor.
Maria Holmlund, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 11.756 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Holmlund har tegnet seg for 11.756 aksjer i emisjonen til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Holmlund vil etter tildeling i emisjonen ?ke sin aksjebeholdning i selskapet fra 11.000 aksjer til 22.756 aksjer etter tildeling i emisjonen.
Derek Tobin, som er prosjektleder i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 8.550 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Tobin har tegnet seg for 10.000 aksjer i emisjonen til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Tobin vil etter tildeling i emisjonen ?ke sin aksjebeholdning i selskapet fra 8.000 aksjer til minimum 16.550 aksjer og maksimum 18.000 aksjer, avhengig av tildelingen i emisjonen.
Torbj?rn Lindahl, som er leder for bioinformatikk i DiaGenic ASA, har blitt tildelt til sammen 41.148 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Lindahl har solgt 41.148 tegningsretter p? kurs NOK 0,11 per tegningsrett. Denne transaksjonen medf?rer ingen endring i Lindahl sin aksjebeholding, som best?r av 38.500 aksjer.
Kontaktperson:
Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: 47 95939918
E-mail: [email protected]
Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger p? prinsippet om at sykdom et sted i kroppen p? en karakteristisk m?te p?virker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert p? denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig p?vising av brystkreft, BCtect?, samt ADtect? for Alzheimer’s sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportef?lje p? sin teknologi. DiaGenic markedsf?rer sine produkter og tjenester b?de til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert p? Oslo B?rs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Frode Foss   #Kontaktpersoner Kommunikasjonsdirekt   #Las Palmas