Hel-

Kortbruken ?kte med 10 prosent i 2010

Bergen kommune, Bergen N?ringsr?d, Bellona og Siemens lanserer i dag et samarbeid for ? rette s?kelyset mot smartere energibruk. Rapporten om ?Bergen SmartCity? viser at totalt str?mforbruk i Bergen kan reduseres med 29 prosent. Byens husholdninger kan kutte forbruket med 35 prosent.
– En smartere bruk av energi gir oss lavere str?mregninger og bidrar til et bedre milj?. Rapporten gir et godt supplement til det arbeidet som allerede p?g?r i Bergen gjennom programmet Framtidens byer. Skal vi ta ut potensialet som er identifisert i rapporten, m? imidlertid alle i Bergen bidra i denne dugnaden, sier byr?d Lisbeth Iversen i Bergen kommune.
Kan spare 1,3 milliarder med energieffektivisering
Energieffektiviseringsrapporten for Bergen viser hvordan kommunen, bedrifter og innbyggere kan redusere sitt energiforbruk gjennom smart energibruk.
– I kommunen er vi allerede i full gang med ? gj?re alle kommunale bygg i Bergen mer energieffektive, og vi h?per denne rapporten vil inspirere husholdninger, privat n?ringsliv og industrien til ? gj?re det samme, fortsetter Iversen.
Tiltakene i rapporten handler om alt fra etterisolering til mer energieffektiv bruk av varme, lys og ventilasjon. Med en samlet energibruk p? 4600 gigawattimer i Bergen, avdekker rapporten et sparepotensial p? 29 prosent, tilsvarende1339 gigawattimer- Det er det samme som en tredjedel av ?rlig kraftproduksjon p? gasskraftverket p? K?rst?, eller hele energiforbruket til byen Drammen. Med en kilowattimepris p? 1 krone, vil sparepotensialet ha en verdi p? dr?yt 1,3 milliarder kroner.
– Potensialet for energisparing i Bergen er formidabelt, og det beste av alt er at vi ikke trenger ? vente i mange ?r for ? gj?re dette mulig. Vi kan starte med en gang, fordi potensialet kan oppn?s ved hjelp av moderne teknologi og l?sninger som allerede er tilgjengelig, sier Helge Rysjedal, divisjonsdirekt?r for Siemens i Bergen.
Stort potensial blant bedrifter og husholdninger
Rapporten avdekker at n?ringsvirksomhet kan redusere energibruken med 10 prosent ved mer energieffektiv produksjon. For private husholdninger er sparingspotensialet enda st?rre, hele 35 prosent, i f?lge rapporten. Privatpersoner kan med enkle tiltak som mer energieffektive husholdningsapparater og automatisk styring av for eksempel innetemperatur og belysning, oppn? sv?rt merkbare str?mreduseringer i hjemmene sine.
Marius Holm, nestleder i Bellona, viser til at klimautfordringen krever omstilling for alle.
– Hvis vi skal dekke energibehovene v?re uten forurensende fossil energi, m? vi redusere forbruket og bruke energien smartere. For ? n? m?let m? alle steiner snus. Her m? alle gj?re sin del av jobben, land, byer, kommuner, bedrifter og privatpersoner, og som en bonus kan vi f? en lavere str?mregning i tillegg. Energieffektivisering kan gi viktige bidrag allerede med eksisterende teknologi, sier Holm.
Lag din egen energiplan
Bergen SmartCity f?r sin egen nettside, der husholdninger og bedrifter kan registrere seg og f? en egen energiplan som viser hvordan de kan spare energi.
Mer informasjon om Bergen SmartCity: www.bergensmartcity.no.
­Mer informasjon om energieffektiviseringsrapporten: http://bergensmartcity.no/?page_id=15
Kontaktpersoner:
Lisbeth Iversen, byr?d, Bergen kommune, 9201 4606, [email protected]
Eva Britt Isager, klimasjef, Bergen kommune, 9450 2804, [email protected]
Helge Rysjedal, Plassjef for Siemens i Bergen, 93027774, [email protected]
Marius Holm, nestleder i Bellona, 95721632, [email protected]
Om Bergen SmartCity
Bergen SmartCity er et felles initiativ og samarbeid mellom Bergen Kommune, Bergens N?ringsr?d, Bellona og Siemens som skal bidra til at Bergen blir en smartere by n?r det gjelder energibruk. Les mer p? www.bergensmartcity.no.
Om energieffektiviseringsrapporten for Bergen
Rapporten for Bergen tar for seg hvor mye energi som kan frigj?res i Bergen ved bruk av kjente metoder, teknologi og l?sninger. Til grunn for funnene i rapporten ligger et omfattende kartleggingsarbeid hvor sentral kilder har v?rt BKK, Bergen kommune, Enova, Statistisk sentralbyr? Siemens og Osram. Analysebyr?et Perduco har st?tt for kartleggingen og utarbeidelsen av rapporten. Bellona har bist?tt med kvalitetsikring av tall og fakta. I tillegg til rapporten for Bergen, er det ogs? utarbeidet ytterligere to tilsvarende energieffektiviseringsrapporter. En som avdekker potensialet for Trondheim og en som avdekker potensialet for hele Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Egypt   #Libya