del?rsrapporter

Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2010

Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2010
Bygge- og anleggsvirksomhet, omsetningsstatistikk, 6. termin

Fortsatt nedgang i bygg og anlegg

Den totale omsetningen for bedrifter i bygge- og anleggsbransjen var p? n?r 275 milliarder kroner i 2009. Dette var en nedgang p? 10,6 prosent, og 32,7 milliarder mindre sammenlignet med 2008.

[Figur: Terminvis omsetning i bygg og anlegg. 2007, 2008 og 2009. Millioner kroner]

Omsetningen gikk ned fra 2008 til 2009 i alle n?ringshovedgruppene innenfor bygge- og anleggsvirksomhet. St?rst nedgang hadde bedriftene som driver med oppf?ring av bygninger, med 14,8 prosent. Disse bedriftene omsatte for 106 milliarder i 2009. Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet omsatte for 134 milliarder i 2009, noe som utgjorde en nedgang p? 7,7 prosent.

Mindre nedgang i 6. termin

I november og desember 2009 (6. termin) omsatte bedriftene i bygge- og anleggsbransjen for 55 milliarder kroner. Dette er en nedgang p? bare 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2008.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.

St?rst nedgang i Oslo

Bygge- og anleggsbedrifter i Oslo omsatte for 44 milliarder i 2009, noe som ga en nedgang i omsetningen p? hele 15,3 prosent. Fra 2008 til 2009 gikk omsetningen minst ned i Sogn og Fjordane og S?r-Tr?ndelag med henholdsvis 4,3 og 4,6 prosent.

http://www.ssb.no/bygganloms/

A to już wiesz?  Godkjenning ?rsoppgj?r

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy