DK

KPMG styrker fokus p? finansiel r?dgivning i ejendomsbranchen

Efter flere ?r med underskud kan DR for f?rste gang siden 2005 pr?sentere sorte tal p? bundlinjen. Resultatet blev et mindre overskud p? 13,9 millioner kroner (normaliseret).

Dertil kommer ekstraordin?re engangsindt?gter, som DR har haft i forbindelse med salg af sendenet og -master svarende til i alt 48,1 millioner kroner.

Dette provenu bliver brugt til at nedbringe DRs g?ld. DRs samlede resultat inklusiv de ekstraordin?re engangsindt?gter er p? 62 millioner kroner, hvilket er en v?sentlig forbedring i forhold til sidste ?rs resultat p? minus 123 millioner kroner.

DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen gl?der sig over resultatet og h?fter sig desuden ved, at de overordnede rammer for de kommende ?r ligger fast:
?Det regnskab, DR har pr?senteret i dag, viser, at der nu er kommet helt styr p? ?konomien. Samtidig er b?de medieaftale og public service-kontrakt faldet p? plads. Det betyder, at der er klare rammer for DR i de kommende fire ?r og mulighed for at kigge fremad og fokusere p? at h?jne kvaliteten og sk?rpe profilen yderligere,? siger Michael Christiansen.
N?r DR i 2010 har kunnet pr?sentere sorte tal p? bundlinjen, skyldes det, if?lge DRs generaldirekt?r Maria R?rbye R?nn, at DR igennem flere ?r har fulgt en stram ?konomisk genopretningsplan og har foretaget en r?kke n?dvendige tilpasninger af organisationen:
?Det her er resultatet af et langt sejt tr?k, hvor vi har m?ttet sp?nde livremmen ind i hele organisationen. Nu er der balance i ?konomien forud for den kommende fire?rige periode, og det er jeg s?rdeles tilfreds med. Det betyder samtidig, at vi nu kan fokusere p? ambitionen om at skabe et skarpere DR, hvor public service i endnu h?jere grad kommer til at gennemsyre vores programmer,? siger Maria R?rbye R?nn.
98 procent af danskerne bruger DR
Modsat de fleste andre medieinstitutioner har DR hele befolkningen som m?lgruppe. P? den baggrund er det v?rd at bem?rke, at det i public service-redeg?relsen fremg?r, at stort set alle danskere i dag benytter DRs tilbud. Hele 98 procent af danskerne anvender DR i l?bet af en gennemsnitlig uge.
Public service-redeg?relsen viser ogs?, at DR i 2010 har ?get den samlede tv-sendetid fra cirka 22.000 timer i 2009 til knap 33.000 timer i 2010. Det skyldes prim?rt udvidelsen af kanalportef?ljen med de nye tv-kanaler DR K, DR Ramasjang og DR HD, som for f?rste gang havde fuld effekt i opg?relsen. Og netop de nye kanaler har haft en positiv effekt p? DRs samlede d?kning, som for f?rste gang i flere ?r viste en mindre fremgang.
To ud af tre programmer var dansksprogede
DR st?r fortsat st?rkt, n?r det g?lder formidlingen af dansk sprog og kultur. To ud af tre f?rstegangsudsendelser p? DR1 og DR2 var s?ledes dansksprogede i 2010. Og ogs? p? radioen har den s?kaldte ?danskprocent? v?ret h?j i det forgangne ?r. N?sten halvdelen af musikken p? P4 var s?ledes dansk, mens det samme gjaldt for cirka en tredjedel af musikken p? P2 og P3.
?Med flere og flere medietilbud og med en ?get tilstedev?relse af internationalt indhold, bliver betydningen af dansk kvalitetsindhold stadig st?rre. Derfor er der fortsat brug for public service som kan samle, udfordre og oplyse danskerne; det v?re sig v?sentlige dokumentarer og kulturprogrammer, s?vel som bred tv-dramatik og ikke mindst m?lrettet dansk b?rne-tv, som et alternativ til de store internationale kanaler,? siger Maria R?rbye R?nn.
Man kan f? et samlet overblik over DRs aktiviteter i 2010 p? netstedet dr.dk/publikationer. Her finder man DRs ?rsrapport 2010 samt DRs public service-redeg?relse, hvor der bliver gjort rede for efterlevelsen af kravene i public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren.

Similar Posts