Hel-

Kraftig resultatvekst for Sektor EiendomsUtvikling

Oslo, 11. april 2010 – Sektor EiendomsUtvikling har hatt en kraftig resultatvekst for 2010 og ?ker ?rsresultatet fra MNOK 13 674 i 2009 til MNOK 423 765. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak gevinst ved salg aksjer i Bryn Senter AS, Kuben Senter AS og Salto Eiendom AS til Schage Eiendom AS p? MNOK 354.559. Driftsresultatet endte p? MNOK 237 725 mot MNOK 177 616 i 2009. ?kningen i driftsresultatet skyldes i hovedsak lavere driftskostnader.
Det har v?rt et begivenhetsrikt ?r for Sektor EiendomsUtvikling, der overtagelsen av forvaltningen av fem av Storebrands kj?pesentre representerte en viktig milep?l for selskapet. Med denne forvaltningsavtalen ble Sektor EiendomsUtvikling den nest st?rste kj?pesenterforvalteren i Norge.
Nye sentre
De nye kj?pesentrene i portef?ljen fra Storebrand er Holmen Senter i Asker, Buskerud Storsenter/Krogstad Senter og Magasinet i Drammen, i tillegg til Steen & Str?m Magasin i Oslo. Videre har Sektor EiendomsUtvikling overtatt forvaltningen av Stadionparken for Oslo Areal AS og fortsetter ? forvalte Bryn Senter og Kuben senter for Schage Eiendom AS.
Sammen med flere spennende utviklingsprosjekter som ble gjennomf?rt i 2010, som utvidelsen av Strandtorget i Lillehammer, ny?pningen av Herkules Storhandel i Skien og ombyggingen av Bryn Senter i Oslo, st?r selskapet godt rustet for videre vekst.
I januar 2011 kj?pte selskapet Linderud Senter av Braathen Eiendom Holding AS.
Mer attraktive
Med 28 kj?pesentre og 15 milliarder i omsetning har Sektor EiendomsUtvikling et sv?rt godt tilbud til sine kunder og leietakere.
? De syv nye sentrene er viktig for den videre utviklingen av at Sektor EiendomsUtvikling. Alle v?re sentre og butikker f?r med den utvidede kj?pesenterportef?ljen tilf?rt ny, verdifull kunnskap. Det gj?r ogs? at v?r portef?lje fremst?r mer interessant for b?de nisjebutikker og de store kjedebutikkene som sammen skaper mangfold p? v?re sentre, sier administrerende direkt?r Eirik Thrygg i Sektor Eiendomsutvikling.
For ytterligere informasjon:
Sektor Eiendomsutvikling: Administrerende direkt?r Eirik Thrygg
Telefon: +47 91 39 30 98 E-post: [email protected]
Sektor Eiendomsutvikling AS forvalter, utvikler og markedsf?rer en kjede som best?r av 28 kj?pesentre i Norge, med et butikk areal p? ca 450.000 kvm, et total areal p? 715.000 kvm og en budsjettert omsetning p? 15 mrd for 2011. Selskapet har ogs? utviklings-og forvaltningsoppdrag for ulike strategiske samarbeidspartnere. Sektor Eiendomsutvikling AS eid av Nord-Europas ledende eiendomsfond NIAM. Som en av Norges ledende akt?rer innen kj?pesenterbransjen er v?rt m?l ? skape gode vekstvilk?r for leietakere og positive handleopplevelser for kundene.

Similar Posts