del?rsrapporter

KRAFTIG RRESULTATFORBEDRING FOR DOMSTEIN

Domstein-konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2009 var kr 156,6 mill. mot kr 138,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 10,0 mill. mot kr -13,2 mill. proforma i fjor. EBIT var kr 6,7 mill. mot kr -17,2 mill. proforma i fjor, og resultat etter skatt kr 8,8 mill. mot kr -6,2 mill. proforma i fjor. I
proformatallene for 2008 er den avviklede virksomheten dekonsolidert, slik at tallene er direkte sammenlignbare med 2009.

Driftsinntektene for hele ?ret 2009 var kr 523,8 mill. mot kr 505,8 mill. proforma i fjor. EBITDA var
kr 14,4 mill. mot kr -15,0 mill. proforma i fjor. EBIT var kr 0,4 mill. mot kr -31,0 mill. proforma i fjor. Resultatet etter skatt var kr 7,4 mill. mot kr -47,6 mill. proforma i fjor.

Konsernets balanse ved ?rsskiftet utgjorde kr 658,7 mill. mot kr 667,2 mill. i fjor. Bokf?rt egenkapital
er kr 215,3 mill., som tilsvarer en egenkapitalandel p? 32,7 %. Netto renteb?rende gjeld er kr 340,5 mill.

Domstein-konsernet best?r av de heleide datterselskapene Domstein Fish og Domstein Sverige.
Konsernet har ogs? vesentlige eierinteresser i Ervik Havfiske (50%), Domstein Eiendom (49%), Naustvik Enghav (45%) og Norway Pelagic (32%). Det har v?rt positiv resultatutvikling for alle disse selskapene, bortsett fra Ervik Havfiske, der lave torskepriser trekker resultatet ned.

Vedlegg f?lger p? [http://www.newsweb.no]

Source: Millistream

Similar Posts