Privat?konomi

Kredinor og Aktiv Kapital innleder samarbeid i Norge

a8

Partene innleder samarbeid knyttet til kj?p av portef?ljer med misligholdt gjeld og innfordring av disse. Samarbeidet inneb?rer at Kredinor, som inntil n? ikke har kunnet tilby sine kunder kj?p av kredittportef?ljer, n? har en langsiktig og forutsigbar partner innenfor dette omr?det.
Markedet for kj?p og salg av kredittportef?ljer i Norden har ?kt i aktivitet og omfang de siste ?rene.
– Vi merker stor p?gang fra kunder i ulike sektorer som ser verdipotensialet i en aktiv strategi for salg av kredittportef?ljer. Med samarbeidet med Aktiv Kapital p? plass beveger vi oss mot en totall?sning for h?ndtering av store fordringsmasser og styrker dermed relasjonen til v?re viktigste kunder, sier administrerende direkt?r i Kredinor, Tor Berntsen.

Salg av portef?ljer blir en stadig viktigere del av banker og andre utl?nsakt?rers samlede verkt?y for risikostyring og l?nnsomhet. Avtalen gj?r at Kredinors kunder kan gj?re tidlige sonderinger rundt konsekvenser av et eventuelt salg, uten ? forplikte seg eksternt gjennom en strukturert salgsprosess.
I tillegg til innfordring av portef?ljer som Aktiv Kapital kj?per fra eksisterende kunder av Kredinor, inneb?rer avtalen samarbeid rundt analyse og verdivurdering.
For mer informasjon, kontakt:
Tor Berntsen, Adm.dir., Kredinor – tel: 905 34 636
Jan Husby, Chief Information Officer, Aktiv Kapital – tel: 400 02 040

Kredinor ble etablert i 1905 og er i dag et av Norges st?rste og ledende selskaper innen inkasso og faktureringstjenester. Via egen juridisk enhet og en omfattende kurs og seminarvirksomhet dekkes hele spekteret av n?ringslivets behov for tjenester knyttet til innfordring og kredittadministrasjon. Selskapet er i vekst og hadde en omsetning p? mer enn NOK 400m i 2012, med ca. 350
ansatte. Selskapet har hovedkontor sentralt i Oslo og avdelingskontorer i ni norske byer.
Aktiv Kapital ble etablert i 1991 og er en ledende investor innenfor portef?ljer med misligholdt gjeld. Selskapet har investert i mer enn 2000 kredittportef?ljer knyttet til totalt 7,6 millioner unike krav og forvaltet per utgangen av 2012 fordringer med en total balanse p? NOK 141mrd. Aktiv Kapital har virksomhet i 8land i Europa i tillegg til Canada og har ca. 400 ansatte.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy