Finans

Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA fusjonerer

13-10-2014 17:21 Kredinor Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA har i dag blitt enige om en fusjonsavtale med virkning fra 1. januar 2015. Etter fusjonen blir selskapene samordnet under det felles merkenavnet Kredinor. Det fusjonerte selskapet blir et landsdekkende selskap innenfor inkasso og betalingsservice, og blir det ledende inkassoselskapet p? Vestlandet.

Foto: De ansvarlige i fusjonsforhandlingene Tor Berntsen, administrerende direkt?r i Kredinor og Henning Hauso, administrerende direkt?r i Kreditorforeningen Vest
Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA har i dag blitt enige om en fusjonsavtale med virkning fra 1. januar 2015. Etter fusjonen blir selskapene samordnet under det felles merkenavnet Kredinor. Det fusjonerte selskapet blir et landsdekkende selskap innenfor inkasso og betalingsservice med en sterk regional profil, og blir det ledende inkassoselskapet p? Vestlandet.
Det fusjonerte selskapet er allerede ledende innenfor energibransjen, og har klare vekstambisjoner innenfor ulike markedssegmenter i hele Norge, deriblant Bank/Finans, Telecom, Handel og offentlig sektor.
Det fusjonerte selskapet vil gjennom en sterkere lokal forankring p? Vestlandet, ?ke satsingen p? steder som Bergen, Hordaland, Stavanger og ellers i Rogaland. Denne satsningen innbefatter blant annet en tydelig lokal tilstedev?relse og synlighet mot kundene i regionen ved regional kundeoppf?lging.
Alle ansatte fortsetter i det nye selskapet, og selskapets regionale profil vil bli ytterligere tydeliggjort. Etter fusjonen vil Kredinor SA ha rundt 500 ?rsverk og v?re representert i 12 norske byer. Regionalt hovedkontor for Vestlandet vil v?re i Bergen. Nasjonalt hovedkontor vil v?re i Oslo.
Selskapene omsatte samlet i 2013 for ca. MNOK 500. Med resultatene s? langt i ?r er det ventet at selskapene f?r en omsetning p? ca. MNOK 550 i 2014.
Grunnlaget for fusjonsforhandlingene ble lagt av Tor Berntsen, administrerende direkt?r i Kredinor SA og Henning Hauso, administrerende direkt?r i Kreditorforeningen Vest SA. Styreleder i Kreditorforeningen Vest, Bj?rn Olavsson vil tre inn i styret til Kredinor med virkning fra fusjonstidspunktet 1. januar 2015. Selskapene vil v?re samlet under merkenavnet Kredinor med virkning fra den 1. januar 2015.
Det fusjonerte selskapet vil ledes av administrerende direkt?r Tor Berntsen i Kredinor. Administrerende direkt?r i Kreditorforeningen Vest Henning Hauso, skal ved fusjonen tiltre stillingen som regiondirekt?r for region Nord Vest i Kredinor.
– Kreditorforeningen Vest har over mange ?r v?rt en kompetent og stabil samarbeidspartner for n?ringslivet p? Vestlandet. Kredinor har et sterkt regionalt og lokalt fokus og vil gjennom fusjonen bli en betydelig n?ringslivsakt?r ogs? p? Vestlandet, uttaler Tor Berntsen.
– Gjennom fusjonen med Kredinor vil vi f? styrket selskapets infrastruktur og f? tilf?rt kompetanse innenfor nye markedsomr?der sier Henning Hauso. Kredinor og Kreditorforeningen Vest har tidligere samarbeidet i mange ?r og har en felles kultur, og en er overbevist om at fusjonen vil bli gjennomf?rt p? en god m?te for b?de ansatte og kunder, avslutter Henning Hauso.
Om Kredinor
Kredinor ble etablert i 1905, og er et av Norges st?rste inkassoselskap. Kredinor er totalleverand?r av inkasso og betalingsservice, og tilbyr l?sninger i hele verdikjeden fra fakturering, purringer, f?r-inkasso og inkasso – til overv?king og oppkj?p av fordringer. Vi tilbyr ogs? juridisk bistand, utenlandsinkasso samt kurs- og seminarvirksomhet av h?y faglig kvalitet. Kredinor hadde en omsetning p? NOK 461 mill og 337 ansatte i 2013. Selskapet har hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer p? ni steder i hele Norge.
Om Kreditorforeningen Vest
Kreditorforeningen Vest SA ble stiftet 7. mai 1898 av n?ringslivet i Bergen og er landets eldste Kreditorforening. Det prim?re markedsomr?de er fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og M?re og Romsdal, som betjenes av 10 ansatte i Stavanger og 52 ansatte i Bergen. Vi har ca. 1.200 oppdragsgivere, hvorav ca. 550 er medlemmer i foreningen. Kreditorforeningen Vest SA omsatte for NOK 37 mill og dekker de fleste kundegrupper, men med hovedvekt p? energi og renovasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy