Finans

Kredittilsynet skifter navn til Finanstilsynet og flytter til Oslo sentrum

Mandag 21. desember skifter Kredittilsynet navn til Finanstilsynet. Samtidig flytter Finanstilsynet inn i nye lokaler i Revierstredet 3 i Oslo sentrum.
? Kredittilsynet fikk sitt navn ved etableringen i 1986. Navnet har etter hvert vist seg ? v?re lite dekkende for bredden i virksomheten. Det nye navnet reflekterer bedre at tilsynet omfatter b?de bank-, forsikrings- og verdipapirtilsyn og andre oppgaver, sier direkt?r Bj?rn Skogstad Aamo.
Det nye navnet ble vedtatt av Stortinget i juni i ?r. Skogstad Aamo understreker at navneendringen ikke betyr noen endringer av rolle, ansvar eller oppgaver. Navneendringen gjennomf?res samtidig med flytting til nye lokaler, slik at det ikke medf?rer merkostnader av betydning.
Til det nye navnet er det utarbeidet en ny visuell profil som, i likhet med Kredittilsynets gamle profil, er forankret i bruk av riksv?penet.
Finanstilsynet leier lokaler i Revierstredet 3 av Norges Bank. Men forholdet mellom Finanstilsynet og Norges Bank vil ikke endres ved at Finanstilsynet blir leietaker. Finanstilsynet vil ha egen inngang og egen kantine. Ferdselen mellom de to lokalene vil v?re regulert. Finanstilsynet vil fortsatt arbeide selvstendig, med eget styre. Som tidligere vil det v?re et samarbeid mellom Norges Bank og Finanstilsynet om rapportering, overv?king av finansiell stabilitet og beredskap for l?sning av problemer i finansmarkedet.
? Vi ser fram til ? flytte inn i sentralt beliggende og moderne lokaler med h?y grad av sikkerhet, sier Bj?rn Skogstad Aamo.
P? grunn av flyttingen holder Kredittilsynet stengt fra og med kl. 13.00 fredag 18. desember 2009. Finanstilsynet er p? plass i de nye lokalene fra kl. 08.00 mandag 21. desember 2009.

Kontaktperson:
Direkt?r Bj?rn Skogstad Aamo, tlf. 22 93 99 29
Vedlegg:
– Ny kontaktinformasjon (pdf)

Similar Posts