?konomi

Kredittpolitisk utsyn – ny markedsrapport fra Kredinor

02-05-2014 22:15 Kredinor Kredinors nye markedsrapport Kredittpolitisk utsyn skal bidra til ?penhet og ?kt kunnskap om inkassoutviklingen i Norge, og fremheve sider ved betalingsforholdene som Kredinor mener har stor betydning for folk flest og norsk n?ringsliv. Rapporten viser blant annet hvilke grupper personer og foretak som skylder penger, og prioriteringsrekkef?lgen i n?r skyldnerne skal betale for seg.

Aministrerende direkt?r Tor Berntsen i Kredinor presenterer utviklingen innen betalingsforholdene og inkasso i Norge gjennom denne markedsrapporten. Foto: Jo Michael Studio
I Kredinors f?rste utgave av Kredittpolitisk utsyn har vi f?lgende hovedpunkter:

Inkassoselskapene fikk oversendt 14% flere saker i 2013 – hovedgrunnen er at flere bedrifter outsourcer purreprosessen tidligere

Andel betalingsanmerkninger er stabilt p? 7,6% av totalt 6,7 mill mottatte saker i 2013 – Kredinor tror tallet ville v?rt h?yere om private hadde like strengt regelverk som foretak p? betalingsfrister
Tydelig polarisering blant Kredinors skyldnere ? to hovedgrupper: Trege betalere som har penger og betaler etter en eller flere purringer ? og betalere med svak betalingsevne over lang tid

De middelaldrende mellom 40-50 ?r er gjengangere blant skyldnere som ikke gj?r opp for seg i alle portef?ljer hos Kredinor – de unge og de eldre er de beste betalerne

Den viktigste ?rsaken til betalingsproblemer er reduserte inntekter – par og alenefors?rgere med barn er de mest s?rbare skyldnergruppene

Dialog p? telefonen er effektiv – Innbetaling kommer innen avtalt tid i 89% av sakene hvor Kredinor lykkes i ? bli enige om en betalingsl?sning med skyldner p? telefon

Betalingsanmerkninger ?ker blant foretak med 10,3% i 2013 og ?kningen fortsetter i 2014 – inneb?rer en st?rre kredittrisiko sammenholdt med ?kningen i antall konkurser
Markedsrapporten Kredittpolitisk utsyn kommer ut kvartalsvis, neste gang i juni 2013.
Kommentarer til rapporten gis av administrerende direkt?r Tor Berntsen i Kredinor, mobil: 905 34 636.

Kredinor ble etablert i 1905, og er et av Norges st?rste inkassoselskap. Kredinor er totalleverand?r av betalings- og innfordringstjenester, og tilbyr l?sninger i hele verdikjeden fra fakturering, betalingsvarsling og inkasso – til overv?king og oppkj?p av fordringer. Vi tilbyr ogs? juridisk bistand, utenlandsinkasso samt kurs- og seminarvirksomhet av h?y faglig kvalitet. Kredinor hadde en omsetning p? NOK 461 mill og 337 ansatte i 2013. Selskapet har hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer p? ni steder i hele Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy