Finans

Kritiserer ?urimelig? budsjett

– Statsbudsjettet gir urimelige utslag for skattebetalere som sliter med store sykdomsutgifter, sier Karine Ugland Virik, administrerende direkt?r i Skattebetalerforeningen.
Det er tidspunktet man ble syk p? som n? avgj?r om man f?r skattefradrag eller ikke, noe Ugland Virik er kritisk til.

– Likhet for loven, alts? at like tilfeller behandles likt, er en viktig del av skattebetalernes rettssikkerhet. To personer med identisk l?nnsinntekt og ellers like fradrag skal betale den samme skatten. Det skjer ikke i dag, og regjeringen videref?rer ? og forsterker ? en alvorlig skjevhet, sier Ugland Virik.
“Sikkerhetsventil”
Det er s?rfradraget for store sykdomsutgifter som medf?rer at personer med like forhold n? behandles forskjellig avhengig av n?r de ble syke. Dette fradraget var tidligere en viktig sikkerhetsventil for personer med store utgifter p? grunn av sykdom, men det skulle egentlig v?rt avviklet neste ?r. Som en del av avviklingen ble det innf?rt en overgangsordning som imidlertid bare omfattet de som hadde sykdomsfradraget b?de i 2010 og 2011.

Dagens regjering har varslet at den vil se p? sykdomsfradraget og gjerne beholde en form for fradrag, men mens den bruker sin tid p? dette videref?res den midlertidige overgangsordningen.
– Konsekvensene av dette er store. En person som ble syk i 2011 vil ikke ha rett til sykdomsfradraget, mens en person som ble syk i 2010 har krav p? fradraget. Han som ble syk i 2011, alts? for sent til ? f? sykdomsfradraget, har dermed blitt nektet fradraget han som ble syk i 2010 har f?tt i ?rene etterp?. Det mener vi er urimelig, sier Ugland Virik.
Tilfeldig praktisering
Karine Ugland Virik mener dette strider med grunnleggende elementer ved skattereglene. I tillegg til at like tilfeller skal behandles likt er dette ogs? en forskjellsbehandling som bryter med det man kaller skatteevnesynspunktet ? at skatten utm?les etter skattyters evne til ? b?re den.
– To personer med identiske inntekter og fradrag har den samme skatteevnen, uavhengig av hvilke fradrag de har hatt tidligere inntekts?r. Overgangsordninger er fornuftig, men norske politikere har praktisert dette tilfeldig. Vi mener det eneste riktige er ? inkludere flere i overgangsreglene, slik at skattebetalere behandles likt, sier Karine Ugland Virik, administrerende direkt?r i Skattebetalerforeningen.
Omfatter flere
En tilsvarende skjevhet kommer ogs? til ? ramme uf?repensjonister. Skattereglene for denne gruppen legges om fra 2015, og for ? b?te p? at noen uf?repensjonister kommer d?rligere ut enn f?r har Finansdepartementet foresl?tt at visse pensjonister skal f? redusert skatten med inntil 20.000 kr i en overgangsperiode.
Det er imidlertid bare uf?repensjonister som hadde skattebegrensning i 2014 som f?r redusert skatten i 2015. Dette medf?rer at to uf?repensjonister med helt identiske inntekter og fradrag kan komme ut med en skatteforskjell p? 20.000 kroner i 2015.
Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk n?ytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 ?r. Vi har om lag 15.000 medlemmer – s? vel privatpersoner som n?ringsdrivende og bedrifter.
Bes?k v?re hjemmesider p? www.skatt.no

Similar Posts