Offentlig ?konomi

Kun én av fem sp?r om pensjon ved jobbytte

God l?nn gir ikke n?dvendigvis god pensjon. Kun én av fem forh?rer seg om pensjonsavtalen n?r de bytter jobb. Det kan f? store konsekvenser.
En ny unders?kelse gjennomf?rt av Norstat p? vegne av Storebrand viser at h?ytl?nnede er mer bevisste p? hvilke pensjonsavtaler de f?r i forbindelse med jobbskifte, enn arbeidstakere lengre ned p? l?nnsstigen.
Uavhengig av inntekt er det p? landsbasis kun én av fem som sp?r om pensjonssparing i forbindelse med jobbytte. Dobbelt s? mange med inntekt over 500 000 kroner er bevisst pensjonsavtalen p? den nye arbeidsplassen som de med inntekt under 500 000 kroner.
Unders?kelsen avdekker at menn i ansettelsesprosesser er noe mer bevisst sine forventninger til pensjon enn det kvinner er.
Heftige konsekvenser
– Selv om du er ansatt et sted med sv?rt god pensjonsordning, vil du likevel kunne oppleve at inntekten din blir n?rmest halvert den dagen du g?r av med pensjon. Dette er heftig, sier forbruker?konom i Storebrand, Knut Dyre Haug om konsekvensene knyttet til den nye pensjonsreformen. Derfor mener han det er viktig ? v?re bevisst pensjonsavtalene ved et eventuelt jobbytte. Man b?r ogs? sjekke hvilke uf?reforsikringer bedriften tilbyr de ansatte. Her er det store forskjeller fra bedrift til bedrift. Over en halv million arbeidstagere i privat sektor er uten uf?reforsikring p? arbeidsplassen.
If?lge unders?kelsen f?r én av tre som bytter jobb bedre pensjonsbetingelser i den nye jobben, mens halvparten av de spurte opprettholder samme spareniv? som fra forrige arbeidsplass.
For h?ytl?nnede arbeidstakere kan den ?konomiske overgangen til pensjonisttilv?relsen bli stor dersom en ikke forbereder seg godt.
– Pensjonsplanlegging b?r bli en folkesport, sier Dyre Haug, som mener d?rlig planlegging kan f? store konsekvenser for den enkelte.
Muligheter avhengig av kompetanse
HR-direkt?r i Manpower, Thor Simonsen, tror de fleste arbeidsgivere synes det er administrativt krevende ? forhandle om pensjon p? individuelt niv?. Han mener imidlertid det er annerledes om du innehar en helt unik kompetanse.
– Det er stort sett kollektive ordninger som gjelder i Norge. Men hvis du har en kompetanse som bedriften ikke finner andre steder, sitter du med en makt som gj?r at du kan stille mer spesielle og individuelle krav. Toppsjefer har en helt annen forhandlingsposisjon enn den jevne arbeidstaker. Der vil bedriftene sannsynligvis strekke seg langt n?r de mener de har funnet rett person for stillingen, sier Simonsen.
Fakta om pensjon og jobbytte
Tjenestepensjonsordningen er lik for alle i bedriften, men du kan forhandle deg til individuelle pensjonsavtaler.
Mange har pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold uten ? v?re klar over det.
Pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold blir til fripolise eller pensjonskapitalbevis.
En fripolise er pensjonsrettigheter du har fra en ytelsespensjon. En fripolise kommer enten fra et tidligere arbeidsforhold, eller dersom din arbeidsgiver har endret pensjonsordning for de ansatte.
Et pensjonskapitalbevis er pensjonsrettigheter du har fra et tidligere arbeidsforhold med innskuddspensjon.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Arne Nese   #London   #Rentokil Skadedyrkontroll