DK

Kvalitetsbriller til lav pris i Bilka

Steelco LAB 500 er en kompakt dekontaminerende vaskemaskine til laboratorie- og industribrug, baseret p? samme teknologi som producentens store, fritst?ende modeller. Med maskinen, der er blevet til med udgangspunkt i en r?kke oplevede kundebehov, vil man tilbyde h?jere fleksibilitet end ?vrige underbordsmodeller.

A/S Electro-Service er dansk eneforhandler af industrielle vaskemaskiner fra Steelco. Nu udvides sortimentet med en ny opvaskemaskine, som if?lge afdelingsleder Jan Bauneh?j Andersen kan h?jne effektiviteten og neds?tte ressourceforbruget p? mange af landets laboratorier. ? Mange brugere af kompakte laboratorievaskere eftersp?rger ?get fleksibilitet. F?rst og fremmest er det en udfordring at reng?re store komponenter. Ofte er der ikke plads i maskinen ? enten pga. r?ret i midten, eller fordi overkurven ikke er udtagelig. Derfor investerer nogle i st?rre og dyrere maskiner, som de egentlig ikke har behov for, mens andre v?lger at reng?re store emner manuelt. ? Begge dele er i sagens natur uhensigtsm?ssigt. Manuel reng?ring er problematisk, b?de i forhold til tidsforbrug og resultat.

Derfor har Odense-virksomheden netop introduceret Steelcos kompaktopvasker LAB 500 i Danmark. Maskinen, der m?ler 850 x 600 mm, har en kammervolumen p? 171 liter og en kurvekapacitet p? 151 liter. Den er tilt?nkt de fleste former for laboratorie- og industribrug, og ved udtagning af overkurven kan vaskes komponenter med en h?jde p? op til 440 mm. ? Samtidig kan LAB 500 h?ndtere bredere og dybere komponenter, end det normalt er muligt i en underbordsvasker. Det kraftige spulingssystem arbejder nemlig med tilkobling fra kabinettets bagside i stedet for et centralt r?r, siger Jan Andersen, der desuden fremh?ver de mange programmeringsmuligheder. Maskinen er opbygget med syrefast st?l indvendigt og leveres oftest med t?rringsmodul. ?vrige tilvalgsmuligheder omfatter glas i d?ren ? s? man fx kan se, hvis en uheldigt placeret kolbe v?lter ? samt et underskab med plads til bl.a. s?beprodukter. ? Ved placering p? skabet opn?r man samtidig en ideel arbejdsh?jde, siger Jan Andersen.

Udfylder et hul i markedet

Electro-Service har netop pr?senteret udvalgte Steelco-produkter p? messen ScanLab i Bella Center. Egentlig udgjorde LAB 500?s ?storebr?dre?, LAB 600 og LAB 680, blikfanget p? standen; men salgsansvarlig Poul Erik Sloth fort?ller, at s?rlig den nye underbordsmodel appellerede til de bes?gende. ? LAB 500 passer i kraft af sin fleksibilitet godt til rigtig manges vaskebehov. Det handler om, hvor store emner der skal reng?res, og hvor hyppigt. Netop disse foruds?tninger tilskynder han laboratorierne til at vurdere n?rmere. ? Mange lever med problemerne eller er sporet ind p? andre og ofte dyrere l?sninger, end de egentlig har behov for. LAB 500 udfylder p? den m?de et hul i markedet.

Til de sammenh?nge, hvor LAB 500 ikke er tilstr?kkelig, har Steelco et bredt program af fritst?ende opvaskemaskiner. Som eksempel n?vner Poul Erik Sloth h?jkapacitetsmaskinen LAB 680, der tiltrak stor opm?rksomhed p? ScanLab. ? Den er velegnet til laboratorier med store daglige vaskebehov, uanset om det er i form af hundredelitersflasker eller 200 sm? kolber ad gangen. Med en kammervolumen p? 600 liter kan maskinen det hele, alt efter hvor mange af de tre hylder der er isat; og de to ?verste hylder kan hver placeres i fire forskellige positioner. Desuden har den spuling og luftt?rring i hele fem niveauer, siger han. Steelcos sortiment af laboratorieopvaskere t?ller desuden topmodellen LAB 1000 samt de fritst?ende maskiner LAB 600 og LAB 610. Derudover leveres et omfattende program af specielle vaskemaskiner til fx plasticbure, glasflasker og andre artikler, der benyttes i forbindelse med dyrefors?g. Nogle kan endda automatisk genfylde glasflaskerne og samle dem med propper efter vask.

? Steelcos sortiment rummer nu n?rmest l?sninger til ethvert behov. Da vi ogs? forhandler Matachanas autoklaver, er vi dermed totalleverand?r af materiel til for- og slutbehandling af sterile emner, konkluderer Jan Andersen.

A/S Electro-Service er totalleverand?r af udstyr til desinfektion og sterilisering gennem dansk eneforhandling af autoklaver fra Matachana, dekontaminerende opvaskemaskiner fra Steelco samt ultralydsrensere fra Medisafe. Virksomheden har mere end 20 ?rs erfaring. www.electroservice.dk

Billedtekster

Billede 1: Salgsansvarlig Poul Erik Sloth pr?senterer opvaskemaskiner fra Steelco p? ScanLab i Bella Center.

Billede 2: LAB 600 (th.) og LAB 680 (tv.) udgjorde blikfanget p? messestanden; men s?rlig den nye underbordsmodel, LAB 500, appellerede til de bes?gende.

Billede 3: LAB 500 m?ler 850 x 600 mm og har en kammervolumen p? 171 liter.

Billede 4: Ved placering p? underskab opn?r man en ideel arbejdsh?jde.

Ovenst?ende samt yderligere fotos kan hentes i h?jopl?selige udgaver fra www.epicent.dk/aes.html
http://www.electroservice.dkPressekontakt
Christian Fink
20 94 84 74

A/S Electro-Service
Holkebjergvej 73
5250 Odense SV
Danmark

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy