?konomi

Kvinner har 25 prosent lavere pensjon enn menn

08-03-2014 08:00 Storebrand

Tall fra SSB viser at pensjonerte kvinner f?r utbetalt 25 prosent lavere pensjon enn menn. ? Tallene viser at det er ekstra viktig for kvinner ? skaffe seg oversikt og ta grep, sier forbruker?konom.

Mens norske menn i gjennomsnitt f?r utbetalt 307.000 kroner i samlet pensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiver, m? kvinner n?ye seg med 228.000 kroner. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyr?s (SSB) selvangivelsesstatistikk fra 2011, som er de ferskeste tallene p? dette feltet.
? Forskjellen skyldes flere ting. For 30-40 ?r siden var yrkesdeltakelsen blant kvinner langt lavere enn i dag. Vi vet ogs? at ni av ti minstepensjonister er kvinner, s? dette er ikke overraskende tall, sier forbruker?konom Kristina Picard i Storebrand.
Hun mener imidlertid at forskjellen i pensjon mellom kvinner og menn vil bli noe mindre fremover.
? Vi har analysert et stort utvalg av Storebrands pensjonskunder. Blant 50.000 yrkesaktive nordmenn som har funnet sitt pensjonstall p? Storebrands pensjonskalkulator p? nett er forskjellen i forventet pensjon mellom kvinner og menn p? 20 prosent.
Hun begrunner den positive utviklingen i gradvis h?yere yrkesdeltakelse blant kvinner og at l?nnsforskjellene mellom kj?nnene er redusert de siste ti ?rene. Denne trenden h?per hun vil fortsette.
­? Skaff deg oversikt
N?r du vurderer om du har r?d til ? jobbe deltid i noen ?r, b?r du tenke p? b?de l?nnen du g?r glipp av i dag samt pensjonen du taper om noen ti?r.
Mange kvinner opplever at de havner i en dobbel skvis, mener forbruker?konomen:
? Kvinner har mindre oppsparte midler til alderdommen, og skal fordele sine pensjonspenger over flere ?r ettersom de lever 4-5 ?r lengre enn menn. Derfor har kvinner all grunn til ? bruke litt tid p? ? planlegge for sine eldre dager.
Picard sier at hennes erfaring er at kvinnene tar ansvar for husholds?konomien, med innkj?p, regningsbetaling og lignende, mens mannen oftest tar h?nd om de mer langsiktige, ?konomiske investeringene som bolig, sparing og forsikring.
? Ett tips er ? engasjere seg mer i de store ?konomiske beslutningene. Har du god oversikt over familiens ?konomi, blir det ogs? lettere ? ha en formening om hva du skal leve av som pensjonist. Er det m?rke utsikter til en romslig pensjonstilv?relse, kan du ta noen grep allerede i dag, sier hun.
Opprett en spareavtale
En god start er ? opprette en privat spareavtale.
? Det er aldri for sent ? begynne ? spare til egen pensjon. Men jo tidligere du starter, desto mindre trenger du ? spare i m?neden, sier hun.
? Jeg anbefaler ? opprette en m?nedlig spareavtale i fond. Bel?pet kan v?re fra et par hundrelapper i m?neden og oppover. N?r pengene trekkes direkte fra bankkontoen, er det mye lettere ? spare jevnt, sier Picard.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.
Som kunde i Storebrand kan du v?re helt trygg p? at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd p? menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og milj?skade og produksjon av kontroversielle v?pen.

A to już wiesz?  1 av 4 unge vil jobbe mer i 2013

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy