Marked

L?r deg ? h?ndtere din egen ?konomi ? ta ?konomilappen

22-08-2013 09:00 Bisnode Norge Rundt 18-?rsalderen tar mange ungdommer lappen for ? kj?re bil. Men hva med ? ta ??konomilappen? for ? bli bedre p? ? h?ndtere egen ?konomi? Finans Norge og Forbrukerombudet har utviklet ?konomilappen, en digital test av basiskunnskaper om personlig ?konomi for unge voksne.

Rundt 18-?rsalderen tar mange ungdommer lappen for ? kj?re bil. Men hva med ? ta ??konomilappen? for ? bli bedre p? ? h?ndtere egen ?konomi? Finans Norge og Forbrukerombudet har utviklet ?konomilappen, en digital test av basiskunnskaper om personlig ?konomi.

Alle unge b?r ta ?konomilappen
? Vi oppfordrer de 670 000 unge som i dag er mellom 16 og 25 ?r til ? ta ?konomilappen. M?let med testen er ? gi ?kt innsikt i personlig ?konomi, og p? den m?ten sette unge bedre i stand til ? h?ndtere egen ?konomi p? en god og fornuftig m?te, sier adm. direkt?r Idar Kreutzer i Finans Norge og forbrukerombud Gry Nerg?rd.
G? til ?konomilappen
Sjokk
? Det var et stort sjokk ? ta ?konomilappen for da inns? jeg hvor mye jeg ikke kunne. Det ? ta denne testen er utrolig smart, sier Andrea Fjeldstr?m, en av deltakerne p? skolekonferansen.

Er du kredittverdig? Sjekk deg selv

M? l?re mer
Forbrukerombudet er opptatt av at de unge m? l?re privat?konomi.
? Det er ikke slik at man automatisk er utl?rt n?r man blir myndig. N?r man blir 18 ?r f?r man nye rettigheter og plikter, blant annet kan man ta opp l?n og inng? juridisk bindende avtaler. Overgangen er utfordrende, og tar man feil valg kan det f? alvorlige konsekvenser. Med ?konomilappen tar vi n? en del av oppl?ringsansvaret, sier forbrukerombud Gry Nerg?rd.
Derfor f?r du betalingsanmerkning

Kunnskapsheving
?konomilappen er et godt bidrag til kunnskapsheving i personlig ?konomi. I tillegg til ? gi de unge viktig basiskunnskap, vil en gjennomgang av ?konomilappen bidra til ? kartlegge den unges kunnskapsniv? i privat?konomi.
Nyttig verkt?y
? ?konomilappen kan v?re et nyttig verkt?y ikke bare for de unge selv, men ogs? foreldre, bankmedarbeidere og l?rere kan ta utgangspunkt i resultatene for videre dialog, r?dgivning og oppl?ring, sier Finans Norges adm. direkt?r Idar Kreutzer.
Dramatisk ?kning i antall betalingsanmerkninger

A to już wiesz?  Budget, forecast and planning for QlikView!

Finans Norge har de siste ?rene jobbet tett sammen med Forbrukerombudet og andre samarbeidspartnere for ? utvikle l?ringsmateriell for skoleverket innenfor temaet privat?konomi.
Fakta om ?konomilappen
Finans Norge og Forbrukerombudet har utviklet en digital test av basiskunnskaper om personlig ?konomi for ungdom. Testen er tilpasset mobil og PC. Ungdomspanelet p? Finansn?ringens dag i fjor foreslo at det burde lages et ?trafikalt grunnkurs? for ungdom om personlig ?konomi, og partene har jobbet videre med denne ideen. ?konomilappen er for unge voksne kunder i alderen 16 – 25 ?r. Testen kan brukes som grunnlag for dialog mellom bank og unge, til undervisning i skolen og som bakgrunn for diskusjon mellom unge og foreldre. Testen utvikles med st?tte fra Finansmarkedsfondet. Norsk Test er teknisk utvikler. F?rste versjon ble lansert p? Finans Norges skolekonferanse i dag.
Kilde: Finans Norge
Les mer
Bisnode er Europas ledende leverand?rer av kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200.000 foretak med ? minimere risiko, maksimere salg og ? ta bedre forretningsbeslutninger. V?rt l?fte er ? muliggj?re smarte beslutninger gjennom kundeforst?else, kvalitetsdata, analytisk drivkraft og integrerte l?sninger. Bisnode er etablert i 19 europeiske land, med totalt 3.000 ansatte. I Norge er vi 250 ansatte og omsetter for ca 400 millioner. Vi holder til p? Havnelageret i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy