DK

L?neoml?gninger f?rer til h?jt antal l?netilbud

Sidste ?r b?d p? h?j aktivitet i boligbyggeriet. Byggeriet steg i gennemsnit 6 pct. hen over ?ret. Det har skubbet besk?ftigelsen i vejret og bidraget positivt til en branche, der har v?ret h?rdt presset gennem de seneste tre ?r. Den h?je byggeaktivitet er formentlig prim?rt drevet af de ?ndrede momsregler p? byggegrunde og svandt derfor hurtigt ind.

Byggeaktiviteten steg i 2011. Det kan m?les i antallet af boliger under opf?relse, der er steget med 6 pct. hen over ?ret. Den forholdsvis h?je aktivitet f?lger i k?lvandet p? tre meget trange ?r i byggebranchen.

Den h?je byggeaktivitet kan ogs? ses p? antallet af besk?ftigede i bygge- og anl?gsbranchen til nybyggeri og tilbygninger. Besk?ftigelsen udviklede sig positivt igennem hele 2011 og steg med hele 18 pct.

“Der opstod i forl?ngelse af finanskrisen en pukkel af udsat boligbyggeri. Mange byggeprojekter blev sat i bero, og byggegrunde blev lagt ?de hen, fordi det ikke var rentabelt at bygge. I 2011 er der igen taget hul p? byggeriet. Det har f?rt til ?get besk?ftigelse i branchen, og det er jo positivt nyt for dansk ?konomi. Aktiviteten afspejles ogs? i et ?get realkreditl?n til branchen,” siger Ane Arnth Jensen, direkt?r i Realkreditr?det.
P?begyndte boliger gik kraftigt op – og hurtigt ned
Den h?jere aktivitet i nybyggeriet tog til i sidste halvdel af 2010, hvor antallet af p?begyndte boliger steg kraftigt. Alene i 4. kvartal 2010 steg antallet af p?begyndte boliger med 107 pct. set i forhold til samme periode i 2009.

Stigningen fortsatte ind i 2011. Men luften gik hurtigt af ballonen, og i 4. kvartal 2011 kunne der s? igen observeres fald i antallet af p?begyndte boliger.
?ndrede momsregler pr. 1. januar 2011
Den kraftige, men kortvarige, stigning i p?begyndt boligbyggeri omkring ?rsskiftet 2010/2011 h?nger formentlig sammen med ?ndrede momsregler for byggegrunde. Fra og med 1. januar 2011 blev byggegrunde momspligtige, med mindre byggeriet var p?begyndt i 2010.

“De ?ndrede momsregler gjorde, at det i mange tilf?lde kunne betale sig at s?tte gang i byggeriet p? de tomme byggegrunde rundt omkring i landet. Det er formentlig prim?rt det, der har drevet den h?je byggeaktivitet i 2011. Men effekten er kortvarig, s? aktiviteten er hurtigt svundet ind igen, og det sidste kvartal af 2011 b?d faktisk p? tilbagegang i byggeaktiviteten. Branchen selv forventer ogs? tilbagegang de f?rste m?neder af 2012,” forts?tter Ane Arnth Jensen.

?rlig procentvis udvikling i byggeaktiviteten m?lt p? boligbyggeri under udf?relse, p?begyndt byggeri og antal besk?ftigede

Kilde: Realkreditr?det p? basis af tal fra Danmarks Statistik.
Note: Boligbyggeri d?kker igangv?rende byggeri af enfamiliehuse og etagebyggeri, der er p?begyndt, men endnu ikke fuldf?rt. P?begyndt boligbyggeri er byggeri af enfamiliehuse og etagebyggeri, der er igangsat i det p?g?ldende kvartal. Besk?ftigede er det s?sonkorrigerede antal ansatte i bygge- og anl?gssektoren til nybyggeri og tilbygning.

Sammensat konjunkturindikator for bygge- og anl?gssektoren

Kilde: Danmarks Statistik.
Note: Den sammensatte konjunkturindikator sammenstiller vurderet ordrebeholdning og forventet besk?ftigelse. Et negativt tal betyder, at man samlet set forventer tilbagegang i bygge- og anl?gssektoren de kommende 3 m?neder.

Similar Posts