Hel-

Lanserer ?oljefond? for sm?sparere

26-04-2011 14:53 KLP KLP Fondsforvaltning lanserer kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon. Fondet har markedets laveste kostnader og passer for investorer som ?nsker langsiktig sparing med litt lavere risiko enn i aksjefond.

KLP Fondsforvaltning lanserer kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon. Fondet har markedets laveste kostnader og passer for investorer som ?nsker langsiktig sparing med litt lavere risiko enn i aksjefond.
Kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon har mange fellestrekk med forvaltningen av det norske oljefondet. Oljefondet har en evigvarende tidshorisont og har dermed valgt en strategi med 60 prosent av kapitalen i aksjer og 40 prosent i obligasjoner.
KLP Kombinasjon har ogs? en fordeling p? 60/40 mellom aksjer og obligasjoner. Fondet fordelt p? 30 prosent i globale aksjer, 30 prosent i norske aksjer, 20 prosent i globale obligasjoner og 20 prosent i norske obligasjoner. Fondet har et mandat som gj?r at grensen i hvert underfond kan variere med pluss/minus tre prosentpoeng.
– Dette er et fond som passer for investorer og sm?sparere som ?nsker langsiktig sparing med litt lavere risiko enn i aksjefond. Fondet har markedets desidert laveste kostnader og kundene slipper ? vekte seg opp og ned mellom aksjer og obligasjoner, sier St?le ?ksnes, administrerende direkt?r i KLP Fondsforvaltning.
– Veksten i forvaltningskapitalen viser at kundene vektlegger solide produkter med god avkastning, lave kostnader og en klar etisk profil, sier ?ksnes.
KLP Kombinasjon har et ?rlig forvaltningshonorar p? 0,30 prosent. For kunder som er medlemmer av KLP er honoraret p? 0,25 prosent. Minsteinnskuddet er p? 3000 kroner. Det er mulighet til ? tegne spareavtale i fondet p? minimum 500 kroner per m?ned. En slik spareavtale kan inng?s uavhengig av om man allerede har investert minsteinnskuddet.
En unders?kelse gjennomf?rt av Synovate for KLP Fondsforvaltning viser at nordmenn er mer opptatt av ? bevare pengene enn ? oppn? h?yest mulig avkastning. Et kombinasjonsfond vil m?te disse forventningene i st?rre grad enn rene aksjefond.
– Etter v?r mening vil et robust kombinasjonsfond med lave kostnader gj?re det enklere for norske sparere ? kunne forholde seg til et enkelt produkt uten ? m?tte spre seg p? flere forskjellige fond, sier ?ksnes.

For mer informasjon, kontakt:
St?le ?ksnes, adm.dir KLP Fondsforvaltning, tlf 90 10 34 75, e-post: stale.oksnes.no
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 271,7 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy