SE

Lär dig att jobba kundcentrerat!

När konkurrensen h?rdnar blir kundupplevelsen allt mer avgörande. Därför erbjuder Transformator Design kurser i kundcentrerad service design och verksamhetsutveckling för den som vill skapa rätt kundupplevelse. Kurserna varvar teori, praktik och grupparbete. Lär dig verktyg för att g? ifr?n kundinsikt till kundupplevelse.
Dessa utbildningar erbjuder Transformator Design:
Testa p? kundcentrerad service design
Introduktionskurs där du lär dig grunderna i metoden service design. Under denna kurs testar vi p? en tjänst, denna tjänst kommer du sedan kartlägga och förbättra.
Först? dina kunder p? djupet med hjälpa av kundcentrerad service design
Fördjupningskurs i kundcentrerad service design. Under denna kurs kommer vi att jobba utifr?n ett case och skapa kundcentrerade lösningsförslag samt paketera lösningarna

Kundcentrerad verksamhetsutveckling
Detta är en fördjupningskurs och du m?ste ha g?tt en service designkurs för att kunna g? denna kurs. Under denna kurs ta vi vidare kundinsikter till realiserbara lösningar, med fokus p? hur du kan p?verka din organisation att vilja jobba kundcentrerat.

Läs mer om kurserna p? Transformator Designs hemsida,

Transformator design hjälper företag, myndigheter och organisationer att jobba kunddrivet. V?rt m?l är att skapa en bättre vardag för m?nga människor. Inom offentlig sektor fokuserar vi p? att öka medborgarnyttan för att Sveriges medborgare ska f? bästa valuta för sina skattepengar. I näringslivet hjälper vi företag att först? sina kunder för att kunna skapa rätt kundupplevelse som syns p? sista raden. V?r drivkraft är nyfikenhet och att vilja först? människors beteenden. Vi är inte rädda för att ställa fr?gor, g? p? djupet eller vända upp och ner p? konventioner. Genom att först? vad människor vill ha, utan att de själva har satt ord p? det, skapar vi kundvärde.

Similar Posts