Finans

Leading Australian distributor and manufacturer selects IBS Enterprise software to assist with plans for continued growth

Salget av kumelkkvoter fortsetter ?

Forel?pige resultater fra ?rets salgsrunde viser at det selges f?rre kumelkkvoter. Per 19. november er det godkjent 275 salg av kumelkkvoter. Det er flest selgere i M?re og Romsdal med 43 godkjente salg. Telemark har st?rst prosentvis salg, hvor 4,8 prosent av fylkets eiendommer med kvote selger kvoten. Totalt er det solgt 23,2 mill liter kvote i ?r.
Om lag 315 kumelkkvoter ble meldt inn for salg i 2009, mens det i 2008 ble solgt 462 kumelkkvoter og en total kvotemengde p? 36,4 mill liter. Tallene fra ?rets salgsrunde viser ogs? at gjennomsnittskvoten for ?rets selgere, basert p? allerede godkjente salg, ligger h?yere enn i 2008. Gjennomsnitts-kvoten per selger i 2008 var om lag 78 700 liter mens den i 2009 ligger p? 84 400 liter.
Fylkesvis oversikt over salg av kumelkkvoter per 19. november 2009
Deler av den kvotemengden som selges til staten omdisponeres til Finnmark og til nyetablering. ?vrig kvotemengde som er solgt til staten samt restkvoten fra salgsrunden i 2008 legges ut til kj?p med innmeldingsfrist 1. desember 2009.
Om lag 40 saker om salg av kvote er ikke ferdig behandlet, og tallene som fremg?r i tabellen kan vil derfor endre seg noe. Endelige tall og fordeling p? fylkesniv? vil bli klart p? et senere tidspunkt.
Finnmarkskvote
Finnmark skal tildeles en million liter ekstra av statlig omsatt kumelkkvote i 2009. Minste innmeldingsmengde ved kj?p av statlig kumelkkvote i Finnmark er 5 000 liter.

A to już wiesz?  Northern Logistic Property (NLPR) - Meldepliktig handel

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy