DK

Lille alt-i-én printer klarer ogs? store A3-udskrifter

Som f?lge af Trygs vedt?gtsbestemmelse om aldersgr?nse for selskabets bestyrelsesmedlemmer udtr?der n?stformand for bestyrelsen og formand for revisionskomiteen Bodil Nyboe Andersen af selskabets bestyrelse ved den kommende ordin?re generalforsamling den 14. april 2011.
Bodil Nyboe Andersen indtr?dte i Trygs bestyrelse i 2006. Bodil Nyboe Andersen er tidligere nationalbankdirekt?r og direkt?r for Andelsbanken.
Bestyrelsen vil p? generalforsamlingen indstille nationalbankdirekt?r Torben Nielsen til den ledige post i bestyrelsen.
Torben Nielsen har siden 1996 v?ret medlem af Danmarks Nationalbanks direktion, men fratr?der med udgangen af marts 2011. Han har tidligere v?ret divisionsdirekt?r og vicedirekt?r i Unibank. Torben Nielsen er 63 ?r og uddannet HD i organisation samt i kredit og finansiering.

Eventuelle henvendelser bedes rettet til kommunikationschef Gerhard Dall,
tlf. +45 30 56 30 72, email: [email protected]
Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverand?r og arbejder for, at bekymringer ikke skal st? i vejen for vores kunders hverdag. I 2009 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopr?mieindt?gter p? 18,3 mia. DKK i 2009 er vi det n?stst?rste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den st?rste og tredjest?rste akt?r, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig v?kst. I Sverige markedsf?rer vi os under navnet Moderna. Tryg indg?r i C20-indekset p? Nasdaq OMX K?benhavn og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed p? FTSE4Good indekset. Se ogs? www.tryg.com,www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg ogwww.youtube.com/TrygDanmark

Similar Posts