Finans

LINCOLN COMPOSITES FERDIG MED TESTING OG F?R ABS GODKJENNELSE FOR TITAN(TM) MODULER

Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekj?p har 23. november 2009 kj?pt 45.000 aksjer i Schibsted ASA til en snittkurs p? NOK 118,3807. Etter transaksjonen er samlet antall aksjer i Schibsted ASA eid av Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekj?p 45.044. Aksjene vil bli videresolgt i forbindelse med Schibsteds program for aksjekj?p for ansatte.

Oslo, 24. november 2009
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direkt?r

Similar Posts