valutasp?rsm?l

Liten bevegelse p? KLP-listen

06-06-2011 10:00 KLP Tre nye selskapsnavn kommer p? KLP-listen fra og med juni. Selskapene utelukkes p? grunn av tobakk og milj?. Ingen selskaper tas inn igjen i varmen.

Tre nye selskapsnavn kommer p? KLP-listen fra og med juni. Selskapene utelukkes p? grunn av tobakk og milj?. Ingen selskaper tas inn igjen i varmen.

KLP har hatt sin halv?rlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Tre nye selskapsnavn kommer p? listen. Lingui Development assosieres til ulovlig hogst og gjentatte alvorlig brudd p? konsesjonsvilk?r i Malaysia. KLP har ikke hatt investeringer i selskapet som er utenfor det omr?det KLP normalt investerer i. Selskapene Adris Grupa og Shanghai Industrial Holdings er selskaper involvert i tobakksproduksjon eller -salg og utelukkes p? bakgrunn av dette. Shanghai Industrial og Lingui Development ble begge utelukket fra Statens pensjonsfond ? Utland tidligere i ?r.

Tas av observasjonsliste
KLP satte i juni 2010 oljeselskapet DNO International under observasjon. ?rsaken var at kurdiske delstatsmyndigheter i Irak kj?pte og solgte aksjer i DNO. KLP har siden v?ren 2010 hatt en dialog med selskapet om saken og selskapets samfunnsansvar, med s?rlig fokus p? korrupsjonsrisiko og anti-korrupsjonsarbeid. Selskapet har tatt tak i problemstillingene og de jobber n? systematisk med sitt samfunnsansvar og s?rlig anti-korrupsjon. Selskapet ble v?ren 2011 ogs? et selskap som offisielt st?tter Extractive Industries Transparency Initiative.

– Som et resultat av det arbeidet og engasjementet selskapet har vist i forhold til ? ta tak i utfordringene og problemstillingene er DNO International tatt av KLPs observasjonsliste, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Fakta
KLP har n? ekskludert 63 selskaper fra sine investeringsportef?ljer. 15 selskaper er ekskludert p? grunn av menneskerettighetsbrudd, 3 som f?lge av brudd p? arbeidstagernes internasjonale rettigheter og 11 som f?lge av grove milj?synder. I tillegg er 19 selskaper ekskludert p? grunn av v?penproduksjon, og 17 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen er per i dag ekskludert p? grunn av korrupsjon.

For mer informasjon, se www.klp.no, blogg.klp.no eller kontakt:

Leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Jeanett Bergan:
92 03 85 89 eller [email protected]

Heidi Finskas, R?dgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning
45 88 04 60 eller e-post: [email protected]

Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich i KLP
90 91 55 23 eller e-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 288 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy