?konomi

L?venskiold Logistikk: Logistikk p? toppniv? med Infor M3

14-05-2014 10:54 Merit Consulting P? fire og en halv m?ned gikk L?venskiold Logistikk fra en tolv ?r gammel Movex-l?sning til Infor M3. Omfattende testing og engasjerte prosesseiere er de viktigste ?rsakene til at prosjektet ble vellykket.

Oslo 14. mai 2014: P? fire og en halv m?ned gikk L?venskiold Logistikk
fra en tolv ?r gammel Movex-l?sning til Infor M3. – Omfattende testing og
engasjerte prosesseiere er de viktigste ?rsakene til at prosjektet ble
vellykket, sier Helge Snilsberg i L?venskiold Logistikk.
L?venskiolds sentrallager p? Fossum i B?rum er et av bransjens mest
moderne. De siste ?rene har det v?rt gjennomf?rt en rekke oppgraderings- og
automatiseringsprosjekter.
Automatisering i alle ledd
Alle ordrer kommer inn elektronisk, enten fra h?ndterminaler hos
forhandlerne eller via EDI (direkte til forretningssystemet). En elektronisk
varekatalog med bilder, varenumre, produktinformasjon og andre data er
tilgjengelig for kundene. Ved sentrallageret h?ndteres varer fra tidlig morgen
til n?rmere midnatt, med leveranser til forhandlere over hele landet, fem dager
i uka. Konkurransen i bo- og byggebransjen er sterk, og god logistikk er
utvilsomt avgj?rende for l?nnsomheten. Da L?venskiold Logistikk satte Infor M3
i drift i februar i ?r, l? det en omfattende prosess bak, kanskje med
grundigere testing enn noen andre i landet har gjennomf?rt.
– Vi utf?rte kontinuerlig testcaser gjennom fire m?neder, b?de
enhetstester, systemtester og fullskalatester, og var hele tiden bevisst p? at
alle ordrescenarier skulle v?re utpr?vd og at det endelige systemet skulle ha
s? f? tilpasninger som mulig. N? kj?rer vi en i hovedsak standard Infor
M3-l?sning med noen f?, men helt n?dvendige tilpasninger. Konklusjonen i
ettertid er at vi gjorde et riktig valg med hensyn til b?de l?sning og partner,
og at vi lyktes med ? forankre et eierskap til prosjektet b?de fra brukerne og
ledelsen, oppsummerer Helge Snilsberg, salgssjef i L?venskiold Logistikk.
Testing ga suksess
At valget falt p? Infor M3 l? p? ingen m?te i kortene tre ?r tidligere.
Da gjennomf?rte L?venskiold Logistikk forprosjekter med andre leverand?rer og
hadde en strategi om ? etablere ett vareflytsystem hele veien fra
sentrallageret og ut til L?venskiolds egne Maxbo-varehus. Etter flere
forprosjekter som ikke f?rte frem, landet de til slutt p? ? satse p? Infor M3
med Merit som partner, og integrere M3 med lagersystemet Consafe Astro. Helge
Snilsberg trekker frem tre viktige kriterier for at prosjektet ble vellykket.

A to już wiesz?  Noen dr?mmer er det kanskje best ? gj?re til virkelighet ? i dag!

– Testing er allerede nevnt, og det er det aller viktigste
suksesskriteriet. Gjennom hele prosjektet hadde vi stor nytte av Merits
konsulenter og Merits egenutviklede system for administrasjon av testene. Vi
var ogs? bevisst p? at styringsgruppa skulle v?re brukerstyrt – derfor hadde
ingen av de fem prosesseierne IT-bakgrunn. Medarbeidernes eierskap til
prosjektet var avgj?rende for gjennomf?ringen, og alle hadde et genuint ?nske
om ? gjennomf?re et vellykket prosjekt innenfor tids- og kostnadsrammene,
forteller Helge Snilsberg. Resultatet er at L?venskiold Logistikk i dag kj?rer
en standard M3-l?sning med et f?tall tilpasninger, der Infor M3 og
lagersystemet benytter samme grunndata. – N?r vi i tillegg erfarte at Merit
stilte opp og fungerte som en god partner b?de f?r, under og etter prosjektet,
kan vi konkludere med at gjennomf?ringen ble vellykket og at vi n? har bedre
vareflyt enn noen gang, hele veien fra leverand?r og frem til salgssted,
fastsl?r Helge Snilsberg.
Knutepunkt for effektiv logistikk
L?venskiolds 21.000 kvadratmeter store lager p? Fossum er et topp
moderne og fremtidsrettet knutepunkt for logistikk. Her benyttes automatiske
vareheiser, effektiv vareflyt og gode l?sninger for mottak og opplasting, og
ordredata fra Infor M3 og lagersystemet er tilgjengelig alle steder de beh?ves.
Totalt arbeider rundt 100 personer ved L?venskiolds sentrallager, og totalt
11.000 varenumre forteller at L?venskiold dekker de fleste produktomr?der
innenfor bo- og byggebransjen. Maxbo og Byggern er de st?rste varemottagerne,
men mange steder i landet spiller jernvarehandleren fremdeles en viktig rolle.
De siste ?renes tids- og ressursbruk p? nytt forretningssystem her v?rt
omfattende, men Helge Snilsberg er ikke i tvil om at grundig arbeid l?nner seg
p? sikt.
– Vi st?r n? sterkt rustet n? til ? holde posisjonen og fortsette ? ta
markedsandeler i ?rene fremover. Infor M3 er et system utviklet for moderne
drift i logistikk-kritiske bransjer som v?r. Samfunnet er i endring, med ?kende
grad av handel over Internett, bruk av digital teknologi p? nye omr?der og
stadig nye krav fra kundene. V?r ambisjon er ? v?re i fremste rekke b?de for
forbrukermarkedet og de profesjonelle. Etter det siste ?rets vellykkede
implementering av Infor M3, ligger mye til rette for ? lykkes med dette,
avslutter Helge Snilsberg.

L?venskiold Logistikk er et moderne logistikksenter med avansert lagerstyring og informasjonsteknologi. Sentrallageret p? Fossum i B?rum er p? over 21.000 m2 og har 400 kunder over hele landet. L?venskiold Logistikk lagerf?rer ca. 11.000 artikler fra
ca. 200 leverand?rer.
Merit er en ledende leverand?r av forretningsl?sninger i nord- og sentral Europa. De gir kundene ?kt konkurransekraft gjennom implementering og utnyttelse av moderne og integrert standard programvare. Gjennom bransjekunnskap og erfaring bidrar Merit til ? omforme
informasjon til relevant kunnskap for bedriften.
(Bildetekster)
Logistikk
er kritisk i bransjen. Etter et vellykket oppgraderingsprosjekt er vi n? godt
skodd for fremtidens utfordringer, sier Helge Snilsberg, salgssjef i
L?venskiold Logistikk. (Foto: Egil Smalberget)
Gode
testprosedyrer og engasjerte brukere, det er de viktigste ?rsakene til at
prosjektet ble vellykket, sier Helge Snilsberg. (Foto: Egil Smalberget)
L?venskiolds
logistikksenter p? Fossum er et av bransjens st?rste. Herfra distribueres varer
til 400 forhandlere hver dag. (Foto: Egil Smalberget)
Det
er lenge siden trelasten kom fra de lokale skogene, men forhandlere over hele
landet mottar daglig alle typer bo- og byggevarer fra L?venskiolds
logistikksenter p? Fossum i B?rum. (Foto: Egil Smalberget)
Merit
har v?rt en god partner for oss gjennom hele prosjektet, understreker salgssjef
Helge Snilsberg. Her sammen med Erik Grobstok, Account Manager i Merit. (Foto:
Egil Smalberget)
I Merit utvikler og forbedrer vi v?re kunders forretningsprosesser gjennom h?yt kvalifiserte konsulenttjenester og forretningsorienterte l?sninger, som brukes i kundens virksomhet. Vi har dokumentert kunnskap om virksomheter, applikasjoner, teknologi, og kan yte kunder langsiktig st?tte i sine forbedringsprosesser.
Merit er Infors st?rste partner p? Infor M3, tidligere Movex, og har utviklet egne bransjel?sninger innen mobile l?sninger,salg og business intelligence som g?r under navnet Merit AppSuite.
Merit har ca 300 kunder med over 50 000 daglige brukere. Selskapet har n?rmere 300 ansatte i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Tsjekkia, Italia og Sveits.

A to już wiesz?  Unng? till?p til brann i juleuka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy