Finans

Lover gr?nn milliardinvestering i olje og gass

Forskningsr?det, Innovasjon Norge, Transnova og Enova styrker satsingen p? energi- og klimateknologi. De statlige virksomhetene er beredt p? ? bruke milliardbel?p inn mot olje og gassektoren i de kommende ?rene.? Vi har kapital til gode prosjekter, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.
P? vegne av de fire akt?rene varslet Nakstad en sterk satsing p? innovasjon og teknologiprosjekter da partene signerte en ny samarbeidsavtale under ONS i Stavanger 27. august. Virksomhetene har midler tilgjengelig for bedrifter som ?nsker ? investere i milj?- og klimateknologi. Da h?per de at ogs? olje og gassektoren griper muligheten.
? Olje og gassektoren st?r for betydelige klimagassutslipp. Samtidig ligger de teknologisk i fremste rekke og har tidligere vist en formidabel evne til ? f? fram og ta i bruk ny teknologi. Vi ?nsker ? bidra til at vi sammen f?r fram teknologien som kan hjelpe oss ? n? to-gradersm?let, sier Nakstad.
Administrerende direkt?r i Norsk Olje og gass, Gro Br?kken hilser satsingen velkommen.
-Vi er veldig glade for denne satsingen, dette er en viktig brikke for at olje- og gassn?ringen i Norge kan utvikle og forbedre energieffektiviseringstiltak og teknologi som reduserer klimagassutslipp. Norsk sokkel har allerede verdens laveste Co2-utslipp per produserte enhet, men med en stadig modnere sokkel og ?kt utvinning, m? vi hele tiden forbedre oss og f? til utslippskutt. De statlige akt?renes satsing kan fremskynde slike forbedringer og gj?re dem mer l?nnsomme, sier Gro Br?kken.
En ledende rolle
Med Norges forskningsr?d, Innovasjon Norge, Transnova og Enova, har Norge et virkemiddelapparat som st?tter norsk teknologiutvikling fra forskning til demonstrasjon og kommersialisering . Det bidrar til ? gi Norge gode forutsetninger for ? ta en ledende rolle i utviklingen av nye energi- og klimal?sninger, mener Nakstad.
Han har med seg konstituert direkt?r i Innovasjon Norge, Finn Kristian Aamodt.
? Leverand?rindustrien til energisektoren er en av de viktigste vekstmotorene i Norge, og har internasjonalt unik kompetanse, sier Aamodt -Potensialet for verdiskaping innen milj?teknologi er betydelig. Samtidig vet vi at utvikling og introduksjon av nye teknologier kan v?re krevende. Her har virkemiddelapparatet en rolle: Vi skal v?re p?driver og risikoavlaster, slik at flere prosjekter blir realisert, sier Aamodt.

Kontaktpersoner:
Enova: Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef, tlf. 95 06 65 65, epost: [email protected]
Innovasjon Norge: Marianne Tonning Kinnari, Leder kompetansesenter for Milj?teknologi, tlf. 977 49 892, e-post: [email protected]
Forskningsr?det: Kristoffer Robin Haug, kommunikasjonsr?dgiver, tlf. 95 83 09 42, e-post: [email protected]

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.

Similar Posts