DK

Lundbecks bestyrelsesformand, Per Wold-Olsen, stiller ikke op til genvalg

Kappa Bioscience er det f?rste selskab, der har udviklet en syntetisk form af K2-vitamin MK-7 med den samme biotilg?ngelighed og bio?kvivalens som naturligt K2-vitamin MK-7, i en patentbeskyttet proces. Med det nye, meget rene K2-vitamin MK-7 som en del af vores ActivK?-linje vil Danisco v?re i stand til at give f?devareproducenterne mulighed for at udbrede anvendelsen af dette meget funktionelle vitamin p? endnu mere omkostningseffektive m?der.
?Den nye aftale mellem Danisco og Kappa Bioscience g?r det muligt at udbrede K2-vitamin til bredere markedssegmenter. Det vil ikke bare medf?re en bredere r?kke slutprodukter, men vil ogs? g?re forbrugerne mere bevidste og oplyste, hvilket vil skabe en position for dette vitamin blandt mange andre funktionelle og n?dvendige vitaminer,? forklarer Peter Wisler, Director Business Development, Danisco Health & Nutrition.
Nye muligheder
Det er Daniscos ambition og fokus at udbrede f?devareproducenternes kendskab til K2-vitamin. Paraplybrandet ActivK? omfatter p? nuv?rende tidspunkt den naturlige form af K2-vitamin MK-7, der bedst er kendt fra den traditionelle japanske f?devare natto, som er efterpr?vet i en lang r?kke f?de- og drikkevarer.
?Kappa og Danisco er i gang med at indhente myndighedsgodkendelser i Europa og USA for denne syntetiske form af K2-vitamin MK-7, som vi forventer senere i ?r, og derefter vil vi v?re klar til at lancere produktet p? markedet for funktionelle f?devarer,? tilf?jer Wisler.
Godkendt af EFSA
K2-vitamin, og s?rligt langk?det menakinon, er kendt for at have en v?sentlig indflydelse p? knogle- og hjertesundhed, og senest er vitaminets vigtighed blevet anerkendt af Den Europ?iske F?devaresikkerhedsautoritet (EFSA) ved, at de har tildelt K-vitamin en sundhedsanprisning for knoglesundhed.
?Vores aftale med Danisco afspejler vores f?lles engagement i at styrke den videnskabelige dokumentation for K2-vitamin,? udtaler Dr Egil Greve, administrerende direkt?r for Kappa Bioscience. ?Jeg er overbevist om, at vi sammen kan udvikle en sp?ndende ny ingredienskategori inden for knogle- og hjertesundhed, og at industriens interesse i og tro p? K2-vitamin vil vokse som f?lge af vores samarbejde,? tilf?jer Greve. Udgivet af Danisco A/S, Communications, Langebrogade 1, Postboks 17, 1001 K?benhavn K Tlf.: 32 66 20 00 ? Fax: 32 66 21 75 ? [email protected] ? www.danisco.com
For redaktionelle sp?rgsm?l:
Sarah-Jane Jumppanen, Danisco BioActives
Email: [email protected]
Egil Greve, Kappa Bioscience
E-mail: [email protected]
Om Kappa BioScience
Kappa Bioscience er en f?rende, innovativ virksomhed inden for det rene K2-vitamin menakinon-7 (MK-7). Kappa Bioscience er en norsk virksomhed, som har en omfattende viden om vitaminer og s?rligt K2-vitamin. Kappa Bioscience er i ?jeblikket den eneste leverand?r af K2-vitamin som rent MK-7 i forskellige formuleringer, der har tilf?rt patentbeskyttede og innovative metoder til en traditionel vitaminproduktionsproces.
Yderligere oplysninger om Kappa Bioscience findes p? www.kappabio.com.
Yderligere information om Daniscos health & nutrition findes p? www.danisco.com/health
Om Danisco
Med et omfattende og innovativt udbud af produkter er Danisco en af verdens f?rende inden for f?devareingredienser, enzymer og biobaserede l?sninger. Vi bruger naturens egne materialer, videnskaben og vores 6.800 medarbejderes viden til at udvikle og levere biobaserede ingredienser, der im?dekommer markedets eftersp?rgsel efter sundere og sikrere produkter. Daniscos ingredienser bruges globalt i en r?kke industrier ? fra bageri, mejeri og drikkevarer til dyrefoder, vaskemidler og bioethanol ? og giver mulighed for funktionelle, ?konomiske og b?redygtige l?sninger. Med udgangspunkt i vores hovedkontor i Danmark og aktiviteter p? mere end 80 lokationer er Daniscos hovedfokus at blive vores kunders ?First choice? og en helt igennem markedsdrevet, global forretning. Yderligere oplysninger f?s p? www.danisco.com

Similar Posts