Bedriftsinformasjon

Lunner kommune vinner av KLPs ??rets arbeidsmilj?prosjekt 2012?

22-01-2013 11:28 KLP Lunner kommune vinner ?rets arbeidsmilj?prosjekt med sitt kultur- og kvalitetsarbeid som har f?tt navnet Lea`n. KLP verdsetter arbeidet for ? skape godt arbeidsmilj? hos v?re kunder. I ?r deler vi ut v?r arbeidsmilj?pris for 12. gang. Hensikten med utdelingen av KLPs arbeidsmilj?pris, er ? fremme positive tiltak og prosesser p? vei mot et best mulig arbeidsmilj?. Prisen er p? 150.000 kroner.

Lunner kommune vinner prisen med sitt kultur- og kvalitetsarbeid som har f?tt navnet Lea`n. Dette er en m?lstyrt, balansert og undrende kultur som alle ansatte innlemmes i.
– ? vinne prisen for ?rets beste arbeidsmilj?prosjekt gir oss en stolthet for og en bekreftelse p? at vi har gjort noe riktig, sier Jenny Eide Hemstad, Fagleder/Utviklingskoordinator i Lunner kommune.
KLP verdsetter arbeidet for ? skape godt arbeidsmilj? hos v?re kunder. I ?r deler vi ut v?r arbeidsmilj?pris for 12. gang. Hensikten med utdelingen av KLPs arbeidsmilj?pris, er ? fremme positive tiltak og prosesser p? vei mot et best mulig arbeidsmilj?. Prisen er p? 150.000 kroner, og skal brukes til eksisterende og nye arbeidsmilj?tiltak p? vinnernes arbeidsplass. Prisen deles ut lokalt hos vinnerne i februar 2013.
Juryens uttalelser om ?rets vinner:
Lunner kommune har jobbet lenge og grundig med arbeidsmilj?et. Deres kultur- og kvalitetsarbeid har f?tt navnet Lea`n.
– Gjennom langsiktig arbeid har kommunen oppn?dd ?kt n?rv?r og h?y score i medarbeiderunders?kelsen p? arbeidsmilj? og stolthet over egen arbeidsplass, sier juryleder Vibeke Os Bratlie: – Det er ogs? dokumentert at en bedret praksis i utf?relsen av arbeidsoppgavene.
M?let med arbeidet er kvalitetsforbedring, forn?yde medarbeidere og ? gi innbyggerne en god brukeropplevelse av Lunner kommune. Kravet til denne opplevelsen er i stadig endring. Slik vil praksis ogs? m?tte endres. ?Forandring, gjennom ? foredle det best?ende, det er v?rt Lea?n.? Tanken er at en medarbeider som har det bra p? jobb, gj?r en god jobb.?
– Lunner kommunes arbeid har stor overf?ringsverdi til andre virksomheter, sier Os Bratlie: – Vi gratulerer Lunner kommune med prisen og ?nsker lykke til med arbeidet videre!
Juryen har fokusert p? f?lgende ved vurdering av ?rets arbeidsmilj?prosjekt:
Tiltak som er med p? ? skape et godt og trygt arbeidsmilj?
Positive resultat i form av tilfredse medarbeidere og god kvalitet p? tjenestene
Dokumentasjon p? positiv utvikling av arbeidsn?rv?ret
Tiltak som bidrar til ?kt motivasjon, entusiasme og godt hum?r og som profilerer arbeidsplassen som attraktiv
Forebyggende HMS-tiltak
Systematikk i utvikling av HMS arbeid
God personalpolitikk med fokus p? tilrettelegging og kompetanseheving i et livsfaseperspektiv
Fremtidsrettede og utviklende prosjekter
Prosjekter som andre kan l?re av
?rets vinnere er:
?rets ildsjel
Kristine Borvik, avdelingsleder ved S?bakken Sykehjem i Larvik kommune
?rets arbeidsmilj?prosjektLunner kommune med kultur- og kvalitetsarbeidet Lea?n.

Juryen best?r av:
Ann-Kristin Bjerke, KS
Anne Lystad, Norsk Sykepleierforbund
Sveinung Berger, Delta
Ingunn Eriksen, Fagforbundet
Olav Wendelbo Kvam, Spekter
Hanne-Kjersti Grinna, KLP
Vibeke Os Bratlie, KLP

For ytterligere opplysninger eller intervju:
KLP: Vibeke Os Bratlie, mob: 97062337 eller [email protected] kommune: Jenny Hemstad, 61324000, eller [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy