Finans

MALKA OIL: NOTICE TO CONVENE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING CONVENING NOTICE TO EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN MALKA OIL AB (PUBL)

Scandinavian Property Development ASA (SPDE) viser til b?rsmeldinger sendt ut 10. og 26. november i forbindelse med tilbudet som ble gitt til andelseierne om utkj?p av sin tomteandel i Fornebu Boligspar AS.

Pr. i dag 1. desember er forel?pig totalt 338 aksepter mottatt. Akseptfristen for tilbudet var 1. desember 2009, men alle svarene er forel?pig ikke mottatt av selskapet.

Similar Posts