b?rs

Mamut ?ker l?nnsomheten i andre kvartal

(Oslo, 26. august 2010) Mamut ASA oppn?dde en omsetning p? MNOK 118,0 i andre kvartal 2010. Konsernets driftsresultat (EBIT) ble MNOK 11,3 i kvartalet mot MNOK 9,6 i andre kvartal 2009, en forbedring p? 18 prosent. Som del av str?mlinjeformingen av selskapet har Mamut i 2010 redusert kostnadsbasen, antall medarbeidere og investeringer for ? oppn? ?kt finansiell skalerbarhet og fremtidig vekst.
– En stadig sterkere produktportef?lje kombinert med fortsatt positive markedsutsikter gir et godt grunnlag for ?kt l?nnsomhet og vekst i kommende kvartaler. I siste kvartal har vi oppn?dd ?kt l?nnsomhet og bedre kontantstr?m som f?lge av fortsatt str?mlinjeforming av driften, sier Eilert Hanoa, administrerende direkt?r i Mamut ASA.
Mamut i f?rste halv?r 2010
Konsernet Mamut ASA oppn?dde en omsetning p? MNOK 244,2 i ?rets f?rste seks m?neder, sammenlignet med MNOK 251,4 i 2009. Driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) i ?rets f?rste seks m?neder ble MNOK 50,8 sammenlignet med MNOK 51,2 i 2009. Driftsresultat (EBIT) ble MNOK 21,4 i ?rets f?rste seks m?neder, sammenlignet med MNOK 20.8 i 2009. Selskapet hadde 450 fulltidsmedarbeidere og MNOK 56,6 i kontantbeholdning ved utgangen av andre kvartal 2010. – Selskapet har redusert investeringsbehov som f?lge av v?r langsiktige strategi om ? bygge Mamut One p? én felles kildekode for samtlige europeiske markeder kombinert med ? basere stadig flere tjenester p? Microsofts nettskyl?sning; Windows Azure. Dermed oppn?r vi ?kt operasjonell og finansiell skalerbarhet kombinert med et bedre tilbud av tjenester og funksjonalitet til v?re brukere, sier Hanoa.
Mamut i andre kvartal 2010
Konsernet Mamut ASA oppn?dde en omsetning p? MNOK 118,0 i 2Q10, sammenlignet med MNOK 121,7 i 2Q09. Driftsresultat f?r avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 25,8 i 2Q10 sammenlignet med MNOK 24,9 i 2Q09. Driftsresultat (EBIT) ble MNOK 11,3 i 2Q10, sammenlignet med MNOK 9,6 i 2Q09. Resultat f?r skatt ble MNOK 8,4 i kvartalet, sammenlignet med MNOK 6,6 i samme periode 2009, en forbedring p? 27 prosent.
Forbedret produktportef?lje
Mamuts visjon har siden etableringen av selskapet i 1994 v?rt ? forenkle og effektivisere hverdagen for sm? og mellomstore virksomheter. Selskapets hovedl?sning, Mamut One, er en komplett administrativ l?sning som inkluderer programvareapplikasjoner, nettbaserte tjenester og kunnskap for mindre virksomheter. Den neste store lanseringen av Mamut One er i ekstern testfase og vil ogs? introdusere nye nettskybaserte tjenester, applikasjonsdrift og nye webhostingpakker i l?pet av andre halv?r 2010.
Godt posisjonert for fremtidig l?nnsomhet og vekst
Mamut er godt posisjonert for videre vekst og forbedret resultat i alle markeder. Selskapet opprettholder sitt fokus p? ? etablere og forsterke strategiske samarbeid med internasjonale partnere i ulike markeder for ? ?ke distribusjonen av Mamuts produkter og tjenester. Selskapet ser et betydelig vekstpotensial etter lanseringen av Mamut One kombinert med eksisterende kundebaser i oppkj?pte enheter.
Det vil gis en bredere oppdatering om selskapets strategiske planer p? en kapitalmarkedsdag den 10. november. For kvartalsrapport og -presentasjon, vennligst se www.mamutinvestor.com
__________________________________________________________________
Om Mamut
Mamut (OSE ?MAMUT?) ble etablert i 1994 og er en ledende leverand?r av administrative programvarel?sninger og Internettbaserte tjenester til sm? og mellomstore virksomheter i Europa. Mamut tilbyr komplette og brukervennlige l?sninger til markedets beste forhold mellom pris og ytelse med integrerte l?sninger for ?konomistyring/regnskap, salgsst?tte, kunde- og kontaktoppf?lging (CRM), innkj?p/logistikk, l?nn/personal, prosjektstyring, e-handel, domener, e-post og webhotell. Mer enn 400.000 kunder i Europa forenkler hverdagen med l?sninger fra Mamut. Ytterligere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes p? www.mamut.no For mer informasjon, kontakt:
Eilert Hanoa, administrerende direkt?r i Mamut ASA, telefon: 23 20 35 00/ 92 83 29 05, e-post: [email protected]
Knut Ekern, kommunikasjonsdirekt?r i Mamut ASA, telefon: 23 20 34 46/93 00 26 00, e-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ashraf Laidi   #INSTRUMENT   #Ole Arntzen   #USD