Marked

Mange forst?r ikke rentenes betydning

02-09-2013 07:45 Storebrand Langt fra alle forst?r rentenes betydning for sparepengene sine, viser en fersk unders?kelse fra Storebrand. ? Dette er urovekkende fordi mange kan g? glipp av verdifulle spare?r, sier forbruker?konom Kristina Picard.

Langt fra alle forst?r rentenes betydning for sparepengene sine, viser en fersk unders?kelse fra Storebrand. ? Dette er urovekkende fordi mange kan g? glipp av verdifulle spare?r, sier forbruker?konom Kristina Picard.
Du setter inn 100 kroner p? en bankkonto. P? disse pengene f?r du fem prosent rente. Hvor mye har du etter 10 ?r? Dette er et av sp?rsm?lene Norstat har stilt et representativt utvalg av befolkningen, og selv om 6 av 10 svarer riktig, spriker resten av svarene i alle retninger. Verre blir det n?r vi sammenligner 5 prosent og 10 prosent rente over tid. Bare 4 av 10 velger da riktig svaralternativ i Storebrands sp?rreunders?kelse.
? Hvis du ikke forst?r rentes rente-prinsippet, forst?r du antakelig heller ikke hvor stor effekt du kan f? av ? starte sparingen tidlig. Dermed kan du g? glipp av verdifulle spare?r, sier forbruker?konom Kristina Picard i Storebrand.
Menn flinkere enn kvinner
I sp?rreunders?kelsen kommer det ogs? frem at menn har en god del bedre forst?else for renteregning enn kvinner. I tillegg ser vi at de som har best peiling, er de som tilh?rer aldersgruppen 40-49 ?r.
? Dette er uheldig fordi det gjerne er kvinner og yngre aldersgrupper som trenger ? f? ?ynene opp og spare mer, sier forbruker?konomen, som understreker at de fleste selvsagt klarer seg godt gjennom livet uten ? kunne finregne p? rentes rente.
? Det er prinsippet om at pengene forrenter seg over tid, som er viktig ? f? med seg. Tiden jobber til din fordel, sier Picard.

Lite som skal til
Rentes rente-effekten bidrar med andre ord til at pengene du sparer i banken eller fond, vokser til et mye st?rre bel?p enn hva du selv setter inn. Det er ikke uten grunn at vitenskapsmannen Albert Einstein skal ha omtalt rentes rente som den sterkeste kraften i universet.
? Pensjonsreformen gj?r at den ?rlige pensjonen fra folketrygden blir lavere enn f?r, og selv med en god pensjonsordning fra arbeidsgiver vil mange oppleve at dette ikke er nok. Derfor blir privat sparing viktigere, og venter du for lenge, kan det v?re for sent, sier Picard. Hvis du starter tidlig, er det overraskende hvor lite som skal til i m?nedlig sparing for ? f? en bedre pensjon, avslutter hun.

A to już wiesz?  TCS fullf?rer ALTI-oppkj?p

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy