Hel-

Mange pessimister i Midt-Norge

07-04-2011 09:44 Bank2 ASA

Folk i Midt-Norge er de mest pessimistiske i landet n?r det gjelder fremtidstro for utvikling i egen ?konomi og innbyggerne i S?r-Tr?ndelag har betalingsanmerkinger for over 1,4 milliarder kroner.

Det viser en fersk unders?kelse for Bank2 og tall innhentet fra Soliditet. P? landsbasis tror 30 prosent at de vil f? bedre privat?konomi i l?pet av dette ?ret og 44 prosent tror ?konomien vil bli bedre i l?pet av tre ?r. Unders?kelsen avdekker imidlertid tydelige regionale avvik i befolkningen. Personer bosatt i Midt-Norge er langt mer pessimistiske enn sine landsmenn. I Midt-Norge er det bare 19 prosent som tror p? bedre ?konomi i l?pet av ?ret. Tall Bank2 har hentet fra Soliditet viser at 11 892 personer i S?r-Tr?ndelag har p?dratt seg til sammen 48 922 betalingsanmerkninger som representerer uoppgjort inkassogjeld tilsvarende over 1,4 milliarder kroner.
? Vi opplever daglig at uoversiktlig ?konomi, flere dyre l?n eller gjeld man ikke evner ? betjene er ?rsaker til at mange ser m?rkt p? sin ?konomiske situasjon. Samtidig vet vi hvor viktig det da er ? vurdere ulike alternativer for ? bedre situasjonen. Ta kontakt med banken og f? vurdert muligheten for refinansiering av gjeld i ett nytt l?n, anbefaler administrerende direkt?r Raimond Pettersen i Bank2.
En slik type gjeldsordning er nettopp det Bank2 har spesialisert seg p? ? tilby sine kunder.Psykisk p?kjenning

For noen kan dette imidlertid v?re lettere sagt enn gjort.
? Har du f?rst p?dratt deg betalingsanmerkninger kan du i lang tid f? problemer med ? f? l?n i ordin?re banker. Da blir den ?konomiske handlingsfriheten p? mange m?ter ?delagt.
Purrebrev, inkassokrav, strafferenter og gebyrer er b?de dyrt og en stor psykisk p?kjenning for mange, sier Pettersen.

A to już wiesz?  Godkjent prospekt i forbindelse med stiftelsenes nedsalg

Mange vil ha hjelp

Bank2 har spesialisert seg p? refinansiering av s?kalt problemgjeld og har lang erfaring med ? refinansiere personer som har endt opp med en skakkj?rt privat?konomi.
? Vi ser ikke bare p? historien til l?nes?keren, men ogs? p? mulighetene. Hvis s?keren kan stille tilfredsstillende sikkerhet og har evne og vilje til ? betjene et nytt l?n kan vi bidra til ? f? ?konomien p? rett kurs igjen, sier Pettersen, men understreker at Bank2 ikke er en konkurrent til ordin?re banker.
? Vi er et supplement til ordin?re banker og skal ikke v?re kundenes prim?rbank over lang tid. Vi bidrar til ?konomisk friskmelding slik at kunden igjen kan g? inn i en varig relasjon til sin egen bank, sier han.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner.
Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re
banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk
friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy