?konomi

Mangler oversikt over verdiene

Gjennomf?r en grov vareopptelling hjemme i januar for ? f? oversikt over hva du egentlig sitter p? av verdier, oppfordrer forsikringsselskapet If. Selskapet opplever ofte ved husbranner at den verdien som er satt p? innbo- og l?s?re er for lavt i forhold til de verdier som totalt er g?tt tapt. (Foto: If)

Norske hjem er fylt med eiendeler verdt 763 000 kroner, viser nye tall. Men folk eier mer. Det oppdager de n?r det brenner.
Nordmenn har forsikret innbo og l?s?re for i gjennomsnitt 528 000 kroner i leiligheter og n?r 925 000 kroner i villaer. Samlet for boliger er landsgjennomsnittet n?r 763 000 kroner. Det g?r fram av en analyse forsikringsselskapet If gjort av egen statistikk. Selskapet har forsikret hvert fjerde hjem i Norge.
N?r boliger brenner ned til grunnen, erfarer If at mange har satt for lav forsikringsverdi p? innbo og l?s?re.
Oppgang i branner i fjor
? For lave forsikringssummer ser vi f?rst og fremst n?r det inntreffer brannskader hvor alt g?r tapt i brannen. Vi opplever relativt hyppig i slike skadesaker at den verdien kundene har satt p? innbo- og l?s?re er for lavt i forhold til de verdier som totalt er g?tt tapt, sier Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring i If.
Den totale brannstatistikken for fjor?ret er enn? ikke klar fra forsikringsselskapene, men i november slo Finans Norge at brann?ret 2013 blir verre enn 2012. Da var det allerede utbetalt 1,8 milliarder kroner i erstatning i tilknytning til brann. Bel?pet omfatter bolig- og hyttebranner i de tre f?rste kvartalene i 2013, og er 9 prosent h?yere enn i samme periode i 2012. ?kningen skyldes i stor grad branner og branntill?p etter mange lynnedslag.
? Folk er ikke p?passelige nok med ? ?ke forsikringssummen etter hvert som de foretar nyanskaffelser til hjemmet. Kanskje var forsikringssummen p? innboet riktig for en del ?r siden, men mange innkj?p og endringer kan v?re gjort gjennom ?rene uten at man har tenkt p? ? ?ke forsikringssummen i takt med anskaffelsene. Livssituasjonen kan ogs? ha endret seg, p?peker Zimowski.
Verdiene i hjemmet ?ker
S?rlig folk i etableringsfasen b?r v?re oppmerksomme p? at innboverdien ?ker betraktelig i akkurat denne delen av livet, mener If. Enslige, par og familier i etableringsfasenkj?per mye nytt i en hektisk periode: hvitevarer, elektroniske produkter, m?bler og hjemmets andre n?dvendigheter. Mange nyanskaffelser i l?pet av f? ?r gj?r at verdien p? innboet stiger raskt, mens oppdateringen av innboforsikringen ofte ikke holder tritt.
? Det er forskjell p? innredningen i en trang hybel og i et familiehjem, for ? si det slik, p?peker Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver i If.
? Butikkene har nettopp gjennomf?rt vareopptelling. Vi oppfordrer alle til ? ta en gjennomgang av innbo og l?s?re n? i januar for ? se hva de virkelig har av verdier. Kombiner det gjerne med en opprydning i skuffer, skap og kott, sier Clementz.
Anbefaler kartlegging
If anbefaler alle ? fotografere eller videofilme innboet sitt. Foto og film er til stor hjelp ved utfylling av en eventuell skademelding. Bilder og videofiler b?r oppbevares elektronisk hos en anerkjent nettlagringstjeneste.
? Et annet alternativ er ? oppbevare fotografiene utenfor hjemmet p? enten CD/DVD eller harddisk hos en venn eller en slektning. Eller rett ? slett ? lagre en fysisk utskrift hos noen, sier Clementz.
Han medgir at det kan v?re vanskelig for folk ? sette verdien p? eget innbo og l?s?re.
? Forsikringsbransjen i Norge har derfor laget en veiledende kalkulator p? nettet som gj?r det mulig p? en enkel m?te ? f? en anbefalt forsikringssum p? innboet. Ut fra kalkulatoren ser de fleste ganske raskt om de er underforsikret eller ikke, sier Clementz.
Her finner du Finans Norges innbokalkulator: www.fno.no/Hoved/Fakta/Skadeforsikring/Innbokalkulator/

Her finner du Ifs innbokalkulator: http://www.if.no/web/no/privat/radogtips/innbokalkulator/pages/default.aspx

Pressekontakt i If:
Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver, telefon 98 24 98 05 – [email protected]

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper ogs? bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle f? en skade. Takket v?re v?re 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum f?le seg trygge p? at de vil f? den hjelpen de trenger – hvis noe skulle skje.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy