SE

Matrisen prisad i Västervik

Kreativitet och nytänk som lett till nya högkvalificerade arbetstillfällen i Västervik gav Matrisen priset ?rets genombrott p? Tjustgalan den 27 september. Matrisens kontorsansvarige, Ann-Kristin Nyberg mottog priset under högtidliga former.
?Matrisens kompetenscenter i Västervik inom redovisning är en viktig del i Matrisens service och erbjudande till v?ra kunder. Kompetenscentret är en förändring i v?rt angrepps- och arbetssätt som har gjort att vi vuxit mycket i Västervik det senaste ?ret och erbjuder m?nga kvalificerade arbetstillfällen. Vi har ett mycket kompetent team p? v?rt kontor i Västervik och det känns mycket bra att Matrisen och teamet blir uppmärksammade för v?rt arbete?, säger Robert Szabó, VD, Matrisen.
Galan arrangeras ?rligen av Västerviks näringsliv. Pristagaren för ?rets genombrott utses av Västervik Fram?t AB. De arbetar för att skapa h?llbar tillväxt i Västerviks kommun genom att utveckla befintligt näringsliv, attrahera nya företag och verka för ett positivt näringslivsklimat.
Kriterierna för priset är att det ska g? till en nyskapande person eller företag i Västerviks kommun som visat prov p? kreativ utveckling och genererat affärsmöjligheter inom verksamhetsomr?det.
Juryns motivering till att Matrisen fick priset var: Företaget visar p? kreativitet och nytänk och har p? s? sätt skapat m?nga nya, intressanta och högkvalificerade arbetstillfällen Västervik. Genom att utveckla arbetssättet p? ett framg?ngsrikt och mer modernt sätt f?r siffror och ekonomisk redovisning en helt ny dimension. Med stor genomslagskraft har företaget visat p? ett nytt sätt att arbeta och oavsett geografiskt avst?nd finns alltid en stor närhet till kunden.

Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, löneadministration och ekonomisk r?dgivning. Vi har förtroendet fr?n över 3 000 kunder inom Sverige och i utlandet. Matrisen har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Gävle, Västervik och Lund. www.matrisen.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy