DK

MCI Scandinavia arrangerer unik kvindekonference med 15.000 deltagere

Det er 20 ?r siden, at en kvindekonference af denne st?rrelse sidst blev gennemf?rt i de nordiske lande. Det officielle program for Nordiskt Forum Malm? 2014 ? New Action on Women?s Rights – sigter mod at skabe et nordisk grundlag for at kunne p?virke arbejdet med bl.a. FN?s kvindekonvention og forts?ttelsen af Millenniumudviklingsm?lene. Konferencen samler 15.000 deltagere, hvoraf de fleste er fra Norden, men mange af deltagerne kommer ogs? fra andre dele af verden.
MCI Skandinaviens ansvar er b?de at styre den omfattende logistikh?ndtering, koordinere op til 200 forskellige m?der samt udstilling, forplejning, transport mv. Det er et f?lles nordisk projekt, ogs? fra MCI ?s side, med en projektgruppe best?ende af medarbejdere fra MCI Copenhagen i K?benhavn og fra Stockholm. Nordiskt Forum har placeret sit projektkontor i MCI?s lokaler i Stockholm.
Arrang?rerne er Sveriges Kvinnolobby, Kvinder?det, FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingssp?rgsm?l, Krisesentersekretariatet, Nytkis Kvinnoorganisationer, Svenska kvinnoförbundet r.f, Kvenfélagasambands och Kvenréttindafélag.
Rent ?konomisk betyder en konference af denne st?rrelsesorden en oms?tning p? ca. 125 mio DKK i Malm?, og delvist K?benhavn. Hver konferencedeltager forbruger i gennemsnit 2800 kr. pr. d?gn under kongressen. Bel?bet best?r af hotelomkostninger, rejse og transport, forplejning, m?defaciliteter mv.

MCI Copenhagen er et full service kongres, m?de og eventbureau med speciale i relationsskabende og udbytterige arrangementer og oplevelser.
MCI Copenhagen A/S er en del af MCI Group med 48 kontorer i 24 lande. I 2012 omsatte MCI Group for 105 mio Euro.

Similar Posts