Me Tarzan, you Jane

Én av tre menn mener de er familiens hovedfors?rger. Bare én av 20 kvinner mener det samme. Det viser at menns jaktinstinkt og kvinners behov for ? bli ivaretatt fortsatt er inntakt.
Dette fremg?r av en helt fersk unders?kelse som Synovate har utf?rt for DNB.
Samtidig viser tall fra SSB at i hvert fjerde parforhold tjener kvinnen mest. Forbruker?konom i DNB, Silje Sandm?l, er derfor forundret over at s? mange flere menn enn kvinner ser p? seg selv om familiens hovedfors?rger.
-Selv om menn i gjennomsnitt fortsatt tjener bedre enn kvinner er det ingenting som tilsier at s? mange flere menn enn kvinner b?r se p? seg selv som familien hovedfors?rger. Det som ogs? er litt rart er at det er flere menn med lav enn med h?y inntekt som ser p? seg selv som hovedfors?rger. Det viser at holdningene v?re fortsatt er styrt av de tradisjonelle kj?nnsrollene. Mennene vil fortsatt v?re Tarzan og kvinnene Jane. Dessverre! De fleste kvinner har i dag ?konomi til ? kunne ta ?konomisk ansvar selv, mener Sandm?l.
Deltidsfellen
Hun mener ogs? at kvinner i st?rre grad b?r ta grep om fremtiden. If?lge SSB jobber 40 prosent av kvinnene deltid mot 14 prosent av mennene. Det betyr at det er kvinnen som kommer d?rligst ut hvis forholdet ryker.
-Mens mannen har rykket fremover p? karrierestigen, har kvinnen rykket bakover. Samtidig har hun mistet pensjonsopptjening. Det er derfor underlig at dobbelt s? mange menn som kvinner sparer til pensjon. Kun fem prosent kvinner sier at de sparer til pensjon. Forbruker?konomen oppfordrer derfor kvinnene ? kreve pensjon av mannen sin.
-Men s?rg for at pengene holdes utenfor en eventuell skilsmisse. For ? holde pengene utenfor en deling kan du spare i IPS eller lage en ektepakt p? en konto.
-Mange kvinner vil f?r eller senere m?tte st? p? egne ?konomiske ben, ikke bare p? grunn av ett samlivsbrudd, men vi lever ogs? lenger enn menn. Det er derfor viktig ? ta de n?dvendige forh?ndsreglene slik at du ikke g?r p? en ?konomisk smell.
Siljes r?d til kvinner:
S?rg for ? ha en ryddig og rettferdig par?konomi. Opprett en konto til fellesutgifter som for eksempel boligl?n, str?m, mat, interi?r og gaver. Sett inn penger etter inntekt. Ha i tillegg hver deres lommepengekonto. N?r regninger og fellesutgifter er tatt h?nd om, kan du med god samvittighet bruke ?lommepengene? dine uten at partneren trenger ? blande seg inn i hva pengene g?r til.
S?rg for ? kj?pe deg inn i eventuelle verdier.
Mottar du arv i l?pet av ekteskapet, invester den. Arv m? kunne spores for ? holdes utenfor et skilsmisseoppgj?r.
Samboere b?r ha samboerkontrakt, testament og livsforsikring.
Ektefeller b?r ha testament og ektepakt for ? kompensere deltidsarbeid samt livsforsikring.
F? oversikt over hvor mye du kan forvente ? f? i pensjon av folketrygden og arbeidsgiver. Sjekk www.norskpensjon.no
Har du en arbeidsgiver med en innskuddsbasert ordning har du selv ansvaret for ? forvalte pensjonsmidlene.
Start pensjonssparing tidlig.

Bilder av forbruker?konom Silje Sandm?l finner du her:
http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/5891094674/

Kontakt:
Forbruker?konom i DNB, Silje Sandm?l, tlf. 482 87 522

Authors

Related posts

Top