Finans

MediStims nye billeddiagnostikk produkt VeriQC er klarert for salg i Japan.

MediStim har mottatt bekreftelse fra sin Japanske distribut?r at selskapets nye produkt VeriQC er
klarert for salg i det Japanske markedet. Dette betyr at Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) som er tilsvarende japanske helsemyndigheter, har klarert produktet.

VeriQC er MediStims nye generasjon kvalitetssikringssystem til bruk ved hjerte- og kar-
kirurgi. Systemet kombinerer “state of the art” blodstr?msm?ling med en ny ultralydsbasert
avbildingsfunksjonalitet. Ved ? kunne visualisere vil det bli enklere ? planlegge, kvalitetssikre og
gjennomf?re et inngrep. VeriQC er et nytt verkt?y som kan bidra til ? ?ke kirurgisk presisjon og kvalitet.
I tillegg til hjerte bypass kirurgi, vil VeriQC ogs? ha anvendelse innen andre kirurgiske inngrep, som for eksempel ventil kirurgi, transplantasjons kirurgi og medf?dte hjertefeil. Med CE godkjenning og klarering i Japan p? plass kan MediStim n? selge VeriQC i b?de Europa og Japan.

Det nye utstyret mer enn dobler MediStims markedspotensial b?de p? grunn av nye anvendelsesomr?der, men ogs? fordi verdien p? systemet ?ker vesentlig sammenlignet med VeriQ uten avbildings funksjonalitet. MediStim s?ker ogs? klarering fra Food and Drug Administration (FDA), som er de amerikanske helsemyndigheter, om klarering for salg av VeriQC i USA.

Av selskapets omsetning i Asia per 3 kvartal 2009 var 77 % av salget til Japan. Japan utgj?r et vesentlig marked for MediStim, med ca 400 sykehus som utf?rer hjertekirurgi, og det utf?res ca 36000 operasjoner per ?r. MediStims utstyr benyttes i dag p? omtrent halvparten av disse operasjonene. Det er forventet at en stor andel av sykehusene vil bytte ut sitt gamle utstyr til VeriQC. MediStims produkter er vel akseptert i det Japanske markedet og selskapet er optimistisk med tanke p? fremtidig salg av VeriQC i Japan.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EBITDA   #Gyldendal Norsk Forlag   #Gyldendal Rettsdata