Bedriftsinformasjon

Medlemsrekord for Coop

27-12-2012 11:07 Coop Norge Aldri f?r har flere v?rt medlem i Coop enn n?. Nesten seksti prosent av norske husstander er ved ?rsskiftet 2012/2013 medeiere i Coop. 1 355 000 nordmenn kan feire nytt?r med Coops medlemskort i lommen. I snitt valgte rundt 1 400 personer ? melde seg inn hver uke i 2012.

Aldri f?r har flere v?rt medlem i Coop enn n?. Nesten seksti prosent av alle norske husstander er ved ?rsskiftet 2012/13 medeiere i Coop.
1 355 000 nordmenn kan feire nytt?r med Coop-kort i lommen. I snitt valgte rundt 1 400 personer ? melde seg inn i Coop hver uke i 2012.
? Det er tydelig at folk setter pris p? v?r eierstruktur, og at de ser fordelene med ? v?re medlem. I tillegg til at det l?nner seg ?konomisk, er det mange som synes det er flott at Coops overskudd blir fordelt blant medlemmene. Vi er veldig godt forn?yd med ? f? s? mange nye medlemmer, sier administrerende direkt?r Ola H. Strand i Coop Norge.
Tidligere i ?r fikk medlemmene utbetalt tilsammen 656 millioner kroner for sine kj?p i 2011. Kj?peutbyttet blir trolig minst like stort for 2012.
Forbrukermakt
Det er forbrukerne som gjennom sitt medlemskap i samvirkelagene eier og styrer Coops virksomhet, og som disponerer de verdiene som skapes. Alle medlemmene har lik rett til medbestemmelse gjennom ? delta aktivt i organisasjonen.
? Flere av v?re satsingsomr?der er resultat av hva medlemmene v?re er opptatt av og vil ha i butikkene, sier Ola H. Strand. Coops satsinger p? ?kologi, helse og sunn mat er eksempler p? dette.
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag 840 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Smart Club. Coop har ogs? 28 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 113 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,35 millioner medlemmer.

A to już wiesz?  Adm. direkt?r Ola H. Strand slutter i Coop

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy