valutasp?rsm?l

Meldepliktig avst?else av aksjer i forbindelse med spleis av aksje

og disse har blitt rundet oppover til n?rmeste hele aksje etter sammensl?ingen. Selskapet hadde avtalt med prim?rinsider Erik Christensen at han vederlagsfritt avgir de n?dvendige aksjer. Oppgj?ret er i dag klart og i den forbindelse meldes det at Erik Christensen avst?r 338 aksjer i selskapet. Etter avst?else eier Erik Christensen 10.300 aksjer i DiaGenic.
Kontaktperson:
Erik Christensen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Borettslagsleiligheter Prisnedgang   #Stein Drogseth