Finans

Meldepliktig handel.

Jan Henry Melhus, Konserndirekt?r Olje og Gas i Scana Industrier ASA, har den
17. desember 2009 kj?pt 2 000 aksjer i Scana Industrier ASA til en kurs p? NOK
7,30. Melhus eier etter kj?pet 5 000 aksjer i Scana Industrier ASA.

Kontaktperson:
Christian Rugland, CFO, tlf.+4751869400 eller +47 952 952 55

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)

Similar Posts