b?rs

MELDEPLIKTIG HANDEL AV PRIM?RINNSIDER

Meldepliktig handel

(Oslo, 15. november 2010) Konserndirekt?r for Kvalitet og Sikkerhet i EDB, Rolf
Corneliussen, har solgt 3.825 aksjer i EDB ErgoGroup. Aksjene er solgt til kurs
NOK 15,50. Corneliussen har ingen aksjer i EDB ErgoGroup etter transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy