skattesp?rsm?l

Meldepliktig handel (COD)

Oslo, fredag 25. juni 2010
Det henvises til b?rsmelding fra Codfarmers ASA datert 24. juni 2010 vedr?rende planlagt rettet emisjon og de betingelser for emisjonen som er angitt i meldingen.
I forbindelse med den rettede emisjonen har Benedicte Fossum i dag ved styrets tildeling inng?tt avtale om ? tegne 200 000 aksjer i Codfarmers ASA. Kurs for aksjene er NOK 0,50. Benedicte Fossum eier fra f?r 100 000 aksjer i selskapet.
Etter gjennomf?ringen av transaksjonen vil Benedicte Fossum eie 300 000 aksjer i Codfarmers ASA, totalt 0,19 % av aksjene og stemmene etter kapitalforh?yelsen som f?lge av den rettede emisjonen, tildelingen av tegningsretter og Havlandet emisjonen som beskrevet i b?rsmeldingen av 24. juni 2010, men f?r kapitalforh?yelsen som f?lge av den planlagte reparasjonsemisjonen beskrevet i b?rsmeldingen av 24. juni 2010.
Benedicte Fossum er styrets nestleder i Codfarmers ASA.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy