del?rsrapporter

Meldepliktig handel i SpareBank1 SMNs emisjoner

24 prosent fall i investeringene

Investeringene i detaljhandelen gikk ned med 24 prosent fra 2008 til 2009. Dette etter 3 prosent vekst i investeringene fra 2007 til 2008.

[Figur: Detaljhandel, investeringsstatistikk. Verdiindeks. 2005=100. 1.
kvartal 2005-4. kvartal 2009]

Detaljhandelsbedriftene investerte s?rlig mindre i nybygg og rehabilitering
i fjor, mens investeringene i disse driftsmidlene var de eneste med oppgang i 2008.

Investeringene i maskiner og inventar har, etter vekst i 2006 og 2007, g?tt ned de siste to ?rene. Nedgangen var beskjeden i 2008, men mer vesentlig i 2009.

[Tabell: Detaljhandel, investeringsstatistikk. Verdiindeks. 2005=100]

Om n?ringen

N?ringen detaljhandel, unntatt handel med motorkj?ret?yer og
motorsykler, reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk,
omsatte i 2007 for n?rmere 323 milliarder kroner, viser tidligere
publiserte tall fra strukturstatistikk for varehandel. Antallet sysselsatte
utgjorde snaut 200 000 personer, mens antallet bedrifter var godt og vel
37 500. Anskaffelsene for disse bedriftene var p? 7,4 milliarder kroner i
2007.

Datagrunnlag

Statistisk sentralbyr? mottar investeringsdata i kronebel?p fra et
utvalg best?ende av omkring 10 300 bedrifter i n?ringen. Statistikken
omfatter kun investeringer som bedriftene selv bekoster. Investeringer
utf?rt av eiendomsbedrifter som leier ut lokaler, er ikke inkludert.

http://www.ssb.no/detinv/

Similar Posts